صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات و تبادل فناوری > آموزش‌های بازرگانی و صادرات 

بخشی از هزینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی بازرگانی و صادرات به صورت بلاعوض پرداخت می گردد.

میزان حمایت:

70 درصد هزینه‌ها تا سقف 20 میلیون ریال برای دوره‌های داخلی و 50 میلیون ریال برای دوره‌های خارجی

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان