نمایش محتوای منو نمایش محتوای صفحه

صفحه اصلی > قوانین > فایل مستندات و آیین نامه ها 

فایل مستندات قانونی و آیین نامه های مربوط به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان
   دانلود : مستندات_قانونی_950804.pdf           حجم فایل 27200 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکتهای دانش بنیان

آزمایشگاه‌های خصوصی

استفاده آزمایشگاه‌های خصوصی از حمايتهاي قانون

خدمات آزمایشگاهی

تخفیف 50 درصدی خدمات آزمایشگاهی