صفحه اصلی > کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان 

کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

بر طبق ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشخیص معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و نظارت بر اجرا، کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش بنیان با افراد زیر تشکیل شد:

1- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور(رئیس کارگروه)

2-نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3-نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4-نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

5-نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

6-نماینده وزارت جهاد کشاورزی

7-نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

8- سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکتهای دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه

9- یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

10-نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

11-مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان