صفحه اصلی > کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان 

کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

بر طبق ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشخیص معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و نظارت بر اجرا، کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش بنیان با افراد زیر تشکیل شد:

1- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور(رئیس کارگروه)

2-نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3-نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4-نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

5-نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

6-نماینده وزارت جهاد کشاورزی

7-نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

8- سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکتهای دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه

9- یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

10-نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

11-مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها