صفحه اصلی > فهرست شرکت‌ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون > فهرست شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون ... اکسل 

فهرست شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون ... excel

   دانلود : 13960130.xlsx           حجم فایل 1130 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکتهای دانش بنیان

آزمایشگاه‌های خصوصی

استفاده آزمایشگاه‌های خصوصی از حمايتهاي قانون

خدمات آزمایشگاهی

تخفیف 50 درصدی خدمات آزمایشگاهی