صفحه اصلی > فهرست شرکت‌ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون > فهرست شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون ... اکسل 

فهرست شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون ... excel

   دانلود : 13960429.xlsx           حجم فایل 1105 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

خدمات آزمایشگاهی

تخفیف 50 درصدی خدمات آزمایشگاهی