لطفا فایل زیر را پس از وارد شدن کالا به گمرک، به آدرس آورده شده در فایل ارسال نمایید

   دانلود : مشخصات_کلی_کالای_وارداتی.docx           حجم فایل 11 KB