صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت‌های ذیل قانون > معافیت ها و حمایت های مالیاتی > معافیت مالیاتی سال مالی 93 > شیوه نامه معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک 

بسمه تعالی

شيوه نامه نحوه ارائه معافیتهای مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان

مستقر در پارکهاي علم و فناوري در سال مالي 1393

ماده 1- شرکتها و موسساتی که در پارکهای علم و فناوری مستقر هستند، بر اساس ماده (9) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان می توانند از معافيت های مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه استفاده نمایند.

1-1- آن دسته از شرکت های دانش بنیان (مورد تأیید کارگروه و مستقر در پارک) که کلیه محصولات خود را کاملا در داخل پارک علم و فناوری به تولید می رسانند، صرفا باید از طریق مدیریت پارک، معافیت‌های مالیاتی (موضوع ماده (9) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان) را دنبال نمایند و این معافیت ها با معرفی مدیریت پارک به ادارات مالیاتی اجرا شود و برای این منظور نباید به دبیرخانه کارگروه مراجعه کنند.

لازم است مدیریت پارک تا 15 اسفند سال 1393 اسامی این شرکتها را به همراه شناسه ملی آنها به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.

1-2- در خصوص آن دسته از شرکتهای دانش بنیان (مورد تأیید کارگروه و مستقر در پارک)، که برخي از محصولات دانش بنیان خود را به طور کاملدر خارج از پارکها به تولید می رسانند و نمی‌توانند از معافیتهای موضوع ماده (9) قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای محصولات توليدي خارج پارک استفاده کنند، لازم است فهرست محصولات دانش بنیان که به طور کامل در خارج از پارک تولید می شود توسط کارگزار مربوط، مشخص شده و با تایید مدیریت پارک به دبیرخانه کارگروه ارسال شود.

1-3- در مورد شرکتهای دانش بنیان (مورد تأیید کارگروه و مستقر در داخل پارک) که بخشی از فرایند تولید یک محصول دانش بنیان (مورد تأیید کارگروه) در داخل پارک و بخشی از فرایند تولید در خارج از پارک انجام شود، برای معافیت مالیاتی این محصولات باید از معافیتهای موضوع ماده (9) قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان استفاده شده و این معافیت ها با معرفی مدیریت پارک به ادارات مالیاتی دنبال شود و برای این منظور نباید به دبیرخانه کارگروه مراجعه کنند.

1-4- بدیهی است آن دسته از شرکتهای مستقر در پارکها که به تأیید کارگروه نرسیده اند، کما فی السابق جهت استفاده از معافیت های مالیاتی در راستای فعالیتهای مهندسی، پژوهشی و فناوری خود، از طریق مدیریت پارک اقدام خواهند نمود.

 

ماده 2- کارگزار ارزیابی پس از اطلاع رسانی نام کالاها/خدمات تایید شده و نیز تایید نشده به شرکتهای دانش بنیان (که از طریق کارتابل هر شرکت در سامانه www.Daneshbonyan.ir در دسترس قرار گرفته است)، مطابق موارد زیر به درخواست و یا اعتراض شرکتها رسیدگی می‌نماید:

2-1- کالا/ خدمات دانش بنيان جديد: درباره درخواست معافیت برای کالاها/خدمات دانش بنیان جدید شرکت که در سال 1393 توليد شده و به فروش رسانده شده اما در ارزيابي قبلي شرکت وجود نداشته، لازم است کارگزاران کالاها/خدماتي که به فروش رسیده و سایر معیارهای محصولات دانش بنیان (از جمله معیارهای سه گانه محصولات دانش بنیان* و شرط دانش فني) را نیز داشته باشد، به دبيرخانه کارگروه معرفي نمايد.

2-2- کالاها/ خدمات رد شده: ممکن است شرکتها نسبت به کالاها/خدماتي که در فرآيند ارزيابي بررسي شده ولي تاييد نشدند، اعتراض و تقاضای بررسی مجدد داشته باشند. در صورتی که علت عدم تأیید کالاها/ خدمات رد شده، «قرار نگرفتن در لیست کالاها/خدمات دانش بنیان» و یا «دارا نبودن شرط دانش فنی» باشد، اعتراضات مورد قبول نیست و نباید بررسی شود. بنابراین تنها اعتراضاتی بررسی خواهد شد که محصول رد شده، به علت «نداشتن مجوز و استاندارد» موردنظر یا «نرسیدن به مرحله تولید»، در ارزیابی اولیه رد شده باشد.

2-3- ذکر زیرسیستم ها و قطعات محصولات دانش بنیان به صورت مجزا مشروط به تولید و فروش: در صورتی که قطعات و زیرسیستم های کالاها/خدمات دانش بنیان شرکت نیز به صورت مجزا تولید و به فروش می رسد و حائز شرایط آیین نامه ارزیابی نیز ‌می‌باشد (معیارهای سه گانه محصولات دانش بنیان و شرط دانش فني)، باید اين قطعات و زیرسیستم ها نيز به تفکیک عنوان گردد. لازم است اسامی این محصولات منطبق با قراردادها یا فاکتورهای فروش شرکت باشد.

ماده 3- با توجه به اینکه لازم است کالاها/خدمات دانش بنیان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی، مطابق با نام تجاری کالاها/خدماتی باشد که صراحتا در «فاکتورهای فروش» و یا «قراردادهای شرکتها» آورده شده است، ضروری است نام کالا/خدمت دانش بنیان تایید شده شرکت صرفا به صورت کلی بیان نشود و کارگزار، نام تجاری تمامی کالاها/خدمات را به طور کامل و دقیق (اعم از کالا/خدمت تایید شده و یا تایید نشد) به دبیرخانه اعلام نماید.

ماده 4- با عنایت به اینکه «خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كالاهاي توليد شده توسط آن شركت»، فروش «دانش ‌فني و فناوري» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و «خدمات طراحي مهندسي» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان تایید شده نیز از معافیتهای مالیاتی این قانون برخوردار خواهند بود، شرکتهایی که به صورت مجزا این خدمات را در فاکتورهای خود وارد می‌نمایند ضروری است نام تجاری این خدمات نیز توسط کارگزار در قسمت مربوطه، به طور دقیق ذکر شود.

 

ماده 5- شرکت‌هايی که درآمد کل آنها بيش از چهارصد ميليون تومان می‌باشد، جهت استفاده از معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان لازم است در موعد مقرر از حسابرس مالی (موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) استفاده نموده و اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل نمایند. شایان ذکر است کارگزاران مالیاتی باید در زمان ارزیابی این شرکتها علاوه بر کارشناس فنی از کارشناس مالی نیز استفاده کنند.

ماده 6- به طور کلی فرایند اِعمال معافیت های مالیاتی به قرار زیر خواهد بود:

1. اطلاع رساني به شرکتها از سوي کارگزاران

2. مراجعه شرکتها به کارتابل خود در سامانه شرکتها و موسسات دانش بنیان و اطلاع از وضعیت ارزیابی کالا/خدمات خود.

3. مطالعه دستورالعملهای مربوط و تکمیل فایلهای تعهدنامه و اکسل کالاها/خدمات خود

4. ارسال فایلهای تکمیل شده به کارگزار مالیاتی مربوط: در این مرحله لازم است شرکتهای متقاضی فایلهای تکمیل شده خود را حداکثر تا تاریخ 25 فروردین 94 به کارگزار مالیاتی مربوط ارسال ‌نمایند.

5. اعلام هزینه توسط کارگزار بر مبنای اطلاعات تکمیل شده شرکتهای متقاضی (در صورت صلاحديد کارگزار)

6. پرداخت هزینه توسط شرکتها و اعلام به کارگزار مربوط: نحوه پرداخت هزینه‌های مربوط توسط کارگزار مشخص خواهد شد. (در صورت صلاحديد کارگزار)

7. ارزیابی نهایی توسط کارگزار (در صورت لزوم به همراه بازدید و ارزیابی مالی)

8. ارسال نتایج از طریق کارگزار به دبیرخانه کارگروه و اطلاع رسانی به شرکتها

9. تکمیل اظهارنامه مالیاتی و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی توسط شرکتها

10. بررسی اظهارنامه مالیاتی (و در صورت لزوم گزارش حسابرسی) توسط کارگزار مربوط: در این مرحله اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی ( به همراه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی) به کارگزار ارسال شده تا کارگزار بررسی‌های لازم (شفافیت، رعایت دستورالعملهای اعلام شده و ...) را انجام دهد.

11. ارسال اطلاعات نهایی توسط دبیرخانه کارگروه به سازمان امور مالیاتی: دبیرخانه کارگروه، اسامی شرکتهای تایید شده را به همراه فهرست کالا/خدمت دانش بنیان هر شرکت به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

ماده 7- شرکتهایی که در گذشته جز شرکتهای 20 درصد برتر پارکهای علم و فناوری معرفی شده‌اند و برخی محصولات خود را در خارج از پارک تولید می نمایند، لازم است جهت استفاده از معافیتهای مالیاتی ماده (3) قانون، توسط کارگزار مالیاتی(پارک علم و فناوری) به صورت کامل مورد ارزیابی قرار گرفته و فرمهای کامل آنها (اکسل ارزیابی و ...) حداکثر تا انتهای اسفند ماه 1393 تکمیل و در سامانه بارگذاری شود. لازم به ذکر است که با توجه به وقت کم موجود، تایید این شرکتها نیازی به تصويب «کمیته تشخيص صلاحيت» نبوده و تنها کافی است توسط مدیریت پارک تایید گردد.

ماده 8- دستورالعملهای مالیاتی مربوط، لازم است از طریق مدیریت پارک به تمامی شرکتهای مستقر در پارک (اعم از شرکتهایی که تمامی و یا بخشی از فعالیتهای خود را در پارک انجام میدهند) اعلام و اطلاع رسانی گردد**.

 * معیارهای سه گانه محصولات دانش بنیان عبارت است از:

1- در حوزه فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد.

2-دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد. همچنین برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود.

3-عمده ارزش افزوده آن کالا/خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد.

**دستورالعملهای مربوط از طریق دبیرخانه کارگروه بر روي سايت www.Daneshbonyan.ir اطلاع رساني شده و به پارکهای علم و فناوری اعلام خواهد شد.

 

 

   دانلود : شیوه_نامه_شرکتهای_پارکها.pdf           حجم فایل 278 KB

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها