صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت‌های ذیل قانون > معافیت ها و حمایت های مالیاتی > معافیت مالیاتی سال مالی 93 > دستورالعمل کمک بلاعوض در استفاده از حسابرسان مالی 

دستورالعمل کمک بلاعوض به شرکتهای دانش بنیان

در صورت استفاده از حسابرسان مالی

شرکت‌های دانش‌بنیان که میزان درآمد کل آنها در سال 93 مندرج در اظهارنامه مالياتي کمتر از چهارصد میلیون تومان می‌باشد، در صورت استفاده از موسسات حسابرسی رسمی (عضو حقوقی جامعه حسابداران رسمی ایران) در فرآیند حسابرسی مالی شرکت، مبلغ سه میلیون تومان به صورت بلاعوض اعطا می‌گردد.

لازم به ذکر است که زمان اعطاي اين کمک بلاعوض پس از ارايه اظهارنامه مالياتي سال مالی 93 و در صورت تایید کارگزاران مالیاتی مربوط خواهد بود. از این رو شرکتهای دانش‌بنیان مشمول باید مستندات مربوط به موسسات حسابرسی رسمی از قبیل قرارداد حسابرسی و گزارشهای خروجی را به انضمام اظهارنامه مالیاتی تایید شده (و در صورت لزوم صورتهای مالی تایید شده) به کارگزار مالیاتی ارسال نماید.

شايان ذکر است به شرکت‌هاي داراي درآمد بيش از چهارصد ميليون تومان، اين حمايت بلاعوض اعطا نخواهد شد و این شرکتها جهت استفاده از معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسالت دانش بنیان لازم است در موعد مقرر مشخصات حسابرس مالی شرکت (موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) را به دبیرخانه اعلام نموده و اظهارنامه را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل نماید.

 

 

   دانلود : دستورالعمل_کمک_بلاعوض.pdf           حجم فایل 118 KB