مطابق ماده (3) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون، لازم است تا فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان از زمان تأیید توسط کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» و با ذکر مصادیق فعالیتهای دانش بنیان به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد. از این رو شرکت محترم جهت تسهیل در اجرای این دستورالعمل ضروری است به نکات زیر توجه نمایند.

1-شرکت باید تعهد نامه آورده شده در پیوست را به تایید صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور شرکت (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) رسانده و در زمان مقرر به کارگزار مربوط ارسال نماید. شایان ذکر است با توجه به ضرورت نظم دهی به امور تاریخ مقرر شده (25 فروردین 1394) به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و به درخواست های واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-با توجه به اینکه کالا/خدمات (مصادیق فعالیتهای دانش بنیان شرکتهای تایید شده) اعلام شده به سازمان امور مالیاتی، نام تجاری کالا/خدمات دانش بنیان می‌باشد که صراحتا در فاکتور فروش و یا قرارداد شرکت آورده شده است، شرکت بایستی نام تجاری تمامی کالا/خدمات را به طور کامل و دقیق (کالا/خدمت تایید شده و یا تایید نشده) در فایل اکسل پیوست وارد نماید.

3-در صورتی که زیرسیستم ها و قطعات تشکیل دهنده کالاها/خدمات دانش بنیان تایید شده، توسط شرکت تولید شده و به صورت مجزا (در قالب قرارداد و یا فاکتور فروش مجزا) به فروش می رسد و حائز شرایط آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان موجود در سایت دانش بنیان (شرایط سه گانه محصولات دانش بنیان* و شرط دانش فنی موجود در آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان) نیز ‌می‌باشد باید به تفکیک عنوان گردد.

شایان ذکر است نام تجاری اعلام شده به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان توسط کارگزار، ملاک معافیت مالیاتی همان سال خواهد بود و پس از تایید کارگروه قابل اجرا می‌باشد.

4-با عنایت به اینکه «خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كالاهاي توليد شده توسط آن شركت»، فروش «دانش ‌فني و فناوري» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و «خدمات طراحي مهندسي» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان تایید شده نیز از معافیتهای مالیاتی این قانون برخوردار خواهند بود، شرکتهایی که به صورت مجزا این خدمات را در قراردادها و فاکتورهای خود ارائه می‌دهد، ضروری است نام تجاری این خدمات را نیز به طور دقیق ذکر نمایند.

لازم به توضیح است که خدمات باید به فروش رسیده باشد و شرایط سه گانه کالاها/خدمات دانش بنیان و شرط دانش فنی مندرج در آیین نامه ارزیابی را داشته باشد.

5-در صورت اعتراض شما شرکت محترم در خصوص کالا/خدمت تایید نشده، تنها آن دسته از کالا/خدمات رد شده که در زمان ارزیابی تاییدیه و یا استاندارد مورد نظر را نداشته اند قابل ارزیابی مجدد می باشد.

6- در صورتی که سقف درآمد کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) بیش از چهار میلیارد ریال در سال مالی گذشته باشد، لازم است در موعد مقرر مشخصات حسابرس مالی شرکت (موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) به دبیرخانه اعلام نمود شده و اظهارنامه را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل نماید.

7- در صورتی که سقف درآمد کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) کمتر از چهار میلیارد ریال در سال مالی گذشته باشد، باید گردش مالی شرکت شفاف (نظیر دارا بودن دفاتر قانونی معتبر، اسناد مالی درامد و هزینه معتبر، گردش وجوه نقد صرفاً از طریق حساب های بانکی رسمی شرکت، ثبت به موقع و صحیح اسناد مالی، رعایت استانداردهای حسابداری) و قابل رسیدگی برای کارگزاران مالیاتی باشد.

8- شرکت لازم است در موعد مقرر حق‌الزحمه مربوط، در ازاي بررسي‌ها و اظهارنظرهاي كارشناسانه و گزارش هایي را كه توسط کارگزار مالیاتی انجام می‌شود پرداخت نماید

9- شرکتها و موسساتی که در پارکهای علم و فناوری مستقر هستند، بر اساس آيين نامه اجرايي ماده (9) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان می توانند از معافيت های مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه استفاده نمایند. بنابراین اینگونه شرکت ها باید از طریق مدیریت پارک های علم و فناوری معافیت های خود را دنبال نمایند.

 


(*) معیارهای سه گانه محصولات دانش بنیان عبارت است از:

1-در حوزه فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد.

2-دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد. همچنین برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود.

3-عمده ارزش افزوده آن کالا/خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد.

 

   دانلود : فرم_درخواست_معافیت_مالیاتی_دانش_بنیان.xlsx           حجم فایل 421 KB
   دانلود : تعهدنامه_اعطای_معافیتهای_مالیاتی.pdf           حجم فایل 260 KB

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها