77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - شرکت های دانش بنیان
access deny
پیوندها
access deny
شرکت های دانش بنیان

با توجه به لزوم گسترش فناوری میکروالکترونیک در راستای اجرایی نمودن نقشه جامع علمی کشور، ستاد توسعه فناوری میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص ارتقا و تقویت این فناوری، شرکت های دانش بنیانی که در راستای اهداف و برنامه های زیر باشند را حمایت می نماید:

1. کلیه شرکت های دانش بنیان می بایست ابتدا در سایت Daneshbonyan.ir ثبت نام نمایند. بدیهی است شرکت هایی که بدون ثبت نام در سایت مذکور  طرح های خود را ارسال نمایند در لیست پذیرش قرار نخواهد گرفت.

2. برای تکمیل فرم درخواست، می بایست از طریق فرم خام ارائه شده در سایت "مخصوص شرکت های دانش بنیان" اقدام نمایید. بدیهی است طرح هایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که در قالب فرم مذکور به daneshbonyan@isti.ir ارسال گردند.

3. رسیدگی به طرح ها پس از ارجاع به ستاد در هر دو ماه یکبار صورت می پذیرد.

4. هرگونه اطلاعات تکمیلی در مورد شرکت های دانش بنیان را می توانید در سایت Daneshbonyan.ir مشاهده نمایید.

 

اولویت و شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح ذیل می باشد:

الف: تقویت اقتصاد ملی کشور

ب: تقویت دفاع ملی کشور

ج: اشتغال زایی

د: ارتقاء سطح طرح ها از نمونه نیمه صنعتی و یا ارتقاء سطح تکنولوژی

هـ: ارتقاء از نمونه نیمه صنعتی محصول به نمونه صنعتی و تولیدی

و: طرح هايي كه از پتانسيل لازم و توان بالقوه جهت تجاري سازي و رسيدن به فناوري برتر در جهت اشتغال زائي، كسب درآمد و... مي باشند.

ز: حمایت ویژه از شركت هاي دانش بنياني كه در بخش R&D بتوانند سطح توانمندي؛ تولید و یا كيفيت محصول خود را جهت افزايش توان توليد و رقابت پذيري با ديگر شركت ها و توليدكنندگان خارجي ارتقاء دهند و با بکارگیری نخبگان گامی در جهت اشتغالزایی داشته باشند.