77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - معرفی میکروالکترونیک
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > حوزه ســتاد > معرفی میکروالکترونیک 
معرفی میکروالکترونیک

منظور از میکروالکترونیک مدارهاي مجتمع ميکروالکترونيکي می باشد که عملکرد آنها به پديده‌ هاي فيزيکي‌ اي بستگي دارد که در مواد (به خصوص مواد نيمه هادي) در مقياس ميليونيم متر يا کمتر روي مي‌ دهند. مجموعه فناوري ميکروالکترونيک شامل همه فناوري‌ هاي مورد استفاده در فرآيندهاي طراحي، توليد مواد اوليه، ساخت قطعه يا سيستم، آزمايش و بسته‌ بندي ادوات الکترونيکي با ابعاد ميکرومتري يا کمتر مي‌ باشد. علاوه بر محصولات فيزيکي، محصولات فکري و خدمات مرتبط با ساخت ادوات ميکروالکترونيک نيز مدنظر است. بنابراين خدماتي مانند توليد ابزار و نرم افزارهاي طراحي، طراحي يکپارچه مدارها و سيستم‌ هاي ميکروالکترونيک، طراحي و توليد دستگاه‌ ها و ابزارهاي دقيق مورد نياز براي توليد مدارهاي مجتمع در ابعاد ميکرومتري و ساخت دستگاه‌ هاي اندازه‌ گيري نيز در محدوده قرار دارند.

 لازم به توضيح است که برخي از محصولات اين حوزه ممکن است به صورت فيزيکي و با روش توليد بدون کارخانه يا Fabless در خارج از کشور توليد شود ولي طراحي و فروش دانش فني مرتبط با توليد محصول در داخل کشور که باعث حضور شرکت­هاي ايراني در بخشي از زنجيره ارزش توليد محصولات مي‌ شود نيز مورد توجه قرار دارد. به علاوه امروز در کسب و کار ميکروالکترونيک، توليد بدون کارخانه يا Fabless يک کسب و کار جا افتاده و مطلوب است. مهم آن است که محصول نهايي با نام و نشان تجاري شرکت طراح مدار مجتمع به بازار عرضه مي‌ شود نه شرکت سازنده مدار مجتمع.

از آنجا که احتمال دارد يک محصول يا يک فناوري ميکروالکترونيک تحت پوشش برنامه توسعه فناوري راهبردي ديگري مثل نانوتکنولوژي يا انرژي­هاي نو نيز قرار گيرد، لازم ­است دربرنامه­ هاي اجرايي، موضوعاتي که در دو برنامه همپوشاني پيدا­ مي‌ کند، شناسايي شده و موازي­کاري صورت نگيرد. به عنوان مثال طراحي و توليد سلول هاي خورشيدي نيمه هادي کاملا در محدوده اين سند مي‌ باشد و يا طراحي و ساخت مدارهاي مجتمع نانو الکترونيک در حوزه ميکروالکترونيک است.