77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - شورای عالی ستاد
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی ستاد > شورای عالی ستاد 
شورای عالی ستاد

شورای عالی ستاد متشکل از اعضا حقوقی و حقیقی می باشد.

اعضا حقوقی از افراد معرفی شده توسط وزارتخانه های نفت؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.

اعضا حقیقی نیز از دانشگاه های کشور انتخاب شده است. اعضا حقیقی عبارتند از:

دکتر علی فتوت احمدی، دانشگاه صنعتی شریف.

دکتر پرویز کشاورزی، دانشگاه سمنان.

دکتر مهدی صدیقی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

دکتر محسن جلالی، دانشگاه شاهد.