77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - کارگروه MEMS و حسگرها
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی ستاد > کارگروه MEMS و حسگرها 
کارگروه MEMS و حسگرها

كميته MEMS نيز بعنوان يكي ديگر از كميته هاي فني ستاد توسعه فناوری ميكروالكترونيك و با همكاري وزارت صنعت، معدت و تجارت در خصوص هدايت و راهبري فعاليت هاي حوزه MEMS در كشور فعاليت مي نمايد. كليه طرح هاي مرتبط با MEMS در اين كميته بررسي مي گردد.