77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - شرکت های دانش بنیان
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > بانک اطلاعاتی > شرکت های دانش بنیان 
شرکت های دانش بنیان

حمايت ستاد توسعه فناوري ميكروالكترونيك از شركت هاي دانش بنيان

ردیف

نام شرکت مورد حمايت

1

شركت توسعه فناوري بشرا

2

شركت آريا صنعت رضوان

3

شركت سيماپرداز

4

نيمه‌هادي سينا

5

شركت سيمانور

6

شركت ره‌نگار

7

شركت فناوري موج خاور

8

شركت ليان آذين مارين

9

شركت مگا موج ايرانيان

10

شركت مهندسي هوافضاي ماخ

11

شركت الكا فلز

12

شركت كاوشگران طب خوارزمي

13

شركت مهندسي سگال پردازش

14

شركت ارتباط گستر پژوهندگان افق آسيا

15

شركت كاوش كام آسيا

16

شركت ميكروالكترونيك ايران

17

شركت فنون داده پروري بسامد

18

شركت صنايع ارتباطات داده هاي قرن

19

شركت آوا موج صنعت

20

شركت آزمايشگاه هاي صنايع برق ( اپيل )

21

شركت مهندسي موج آسمان نما

22

شركت الكا الكترونيك آرين

23

شركت سامانه جراحي هوشمند پارسه