77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - حمایت از تجهیز آزمایشگاه
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > بانک اطلاعاتی > دانشگاه ها > حمایت از تجهیز آزمایشگاه 
حمایت از تجهیز آزمایشگاه

میزان حمایت ستاد توسعه فناوری میکروالکترونیک از دانشگاه ها برای تجهیز آزمایشگاه

ردیف

دانشگاه

تعداد حمایت

1

دانشگاه صنعتي  شريف

10

2

دانشگاه تهران

11

3

دانشگاه تربيت مدرس

4

4

دانشگاه علم و صنعت

4

5

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

3

6

دانشگاه صنعتي  اميركبير

3

7

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

2

8

دانشگاه شهيد رجايي

4

9

دانشگاه فردوسي مشهد

3

10

دانشگاه شيراز

1

11

دانشگاه اصفهان

3

12

دانشگاه مازندران

2

13

دانشگاه صنعتی قم

2

14

دانشگاه صنعتي شيراز

4

15

دانشگاه اروميه

2

16

دانشگاه يزد

4

17

دانشگاه صنعتي شاهرود

2

18

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

2

19

دانشگاه سمنان

2

20

دانشگاه گيلان

3

21

دانشگاه اراك

1

22

دانشگاه سيستان و بلوچستان

1

23

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان

1

24

دانشگاه كردستان

1

25

دانشگاه ياسوج

1

26

دانشگاه شهيد چمران

1

27

دانشگاه رازي كرمانشاه

1

28

دانشگاه كاشان

1