77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - اهداف و وظایف اساسی
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > حوزه ســتاد > اهداف و وظایف اساسی 
اهداف و وظایف اساسی

در دسته­ بندي راهبردها، هر راهبرد براي تحقق يک هدف اصلي می باشد، ولي در واقع بعيد نيست که يک راهبرد در تحقق اهداف ديگري نيز موثر باشد. راهبردها عبارتند از:

تأسيس مرکز تعالي ميکروالکترونيک با هدف توسعه فناوري و محصول پايلوت

تأسيس مرکز ارائه خدمات طراحي، ساخت و آزمايش مورد نياز شرکتهاي دانش بنيان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوري کشور

تأسيس حداقل يک شرکت خصوصي در تراز جهاني

اخذ ليسانس و تأييديه‌ هاي بين المللي براي محصولات ميکروالکترونيک با برند ايراني

حمايت از تملک كل يا بخشي از سهام يک شركت خدمات ساخت و خريد دانش فني مورد نياز از منابع خارجي در حوزه ميكروالكترونيك با اولويت سوددهي به منظور ارائه ­مستمر و پويا و قابل اتکاي خدمات فناورانه ­روز و توسعه صادرات محصول و فناوري

ايجاد يک شرکت ساخت تراشه داراي چند فناوري ساخت حساس در داخل کشور با توليد گزيده و محدود، به منظور توسعه تکنولوژي ساخت در زمينه هاي داراي صرفه اقتصادي و نيز ساخت قطعات استراتژيک که براي کشور اهميت راهبردي دارند.

تعامل با فن‌ آوران  و صنعتگران خارج از کشور به منظور صادرات محصولات و خدمات، و نيز جذب آنان.

حمايت از توسعه زنجيره ارزش و تأمين رقابتي محصولات ميکروالکترونيک.

مديريت تقاضاي محصولات ويژه و راهبردي و نيز محصولات مورد نياز دستگاه ها

افق سنجي و آينده ­پژوهي فناوري­ ها و نياز سنجي محصولات ميکروالکترونيک

تأسيس و توسعه نهادهاي علمي و فناوري ميکروالکترونيک

حمايت از طرح­هاي پژوهشي کاربردي توسعه مدار ها و سيستم هاي مجتمع ميکروالکترونيک