لیست اعزامی تیرماه 1399

این افراد به عنوان ماموران وظیفه در شركت دانش بنیان تایید اولیه می باشند و لازم است برگ سبز اعزام خود را تا تاریخ 2 اردیبهشت 1399 در سامانه تینت بارگذاری نمایند.
بدیهی است عدم تكمیل و ارسال مدارك به منزله انصراف افراد خواهد بود.

   دانلود : لیست_اعزامی_برج_4.xlsx           حجم فایل 13 KB

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها