صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت با همکاری سایر دستگاه‌ها > حمایت‌از شرکت‌های حوزه کشاورزی 

جناب آقای دکتر ستاری

معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

موضوع: رویکرد های وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از شرکت های دانش بنیان

به استحضار میرساند، به عنوان یکی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در اجرای "تفاهم نامه شماره 11/2509 به تاریخ 1396/4/14؛ منعقده، بین آن معاونت و وزارت متبوع، کارگزوه حمایت از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی متشکل از نمایندگان تمامی واحد های اجرایی وزارت، شکل گرفت و طی نشست های متعدد نسبت به تدوین رویکرد های وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از شرکت های دانش بنیان (مشتمل بر محمل های حمایت، دانش های فنی و اقلام راهبردی بخش و فرآیند های منجر به صدور مجوز) اقدام نمود.

به پیوست، یک نسخه از مجموعه یاد شده، برای استحضار و اعلام نظرات ارشادی تقدیم میشود.

 

کاظم خاوازی

معاون وزیر و رئیس سازمان

   دانلود : حمایت_از_ایجاد_شرکت_دانش_بنیان.pdf           حجم فایل 444 KB
   دانلود : بخشنامه.pdf           حجم فایل 513 KB
   دانلود : رویکردهای_وزارت_جهاد_کشاورز.pdf           حجم فایل 9046 KB
   دانلود : نامه.pdf           حجم فایل 307 KB

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها