شرایط و شيوه‌ تعریف و انتخاب پروژه جایگزین خدمت ویژه نخبگان فناور در شرکت دانش بنیان

مشمولان اين تسهیلات با معرفي مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل‌بر «دورة آموزش نظامي» و «اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه در شرکت دانش بنیان»، طي کرده وكارت پايان خدمت دريافت مي‌كنند.

شرایط مشمولان

الف. شرایط شرکت متقاضی جذب نخبگان فناور؛ شركت متقاضی بايد داراي شرايط زير باشد:

1.      دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد.

2.      فروش کالاها و خدمات شرکت بر مبنای اظهارنامه مالیاتی بیش از یک میلیارد ریال باشد.

ب. شرایط نخبگان فناور؛ فرد بايد داراي شرايط زير باشد:

1.      دارای سابقه کاری و تحصیلی مرتبط با پروژه باشد.

2.      فرد با توجه به امتیازبندی پیوست شيوه‌نامه بهره­مندی دانش آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی (سامانه sina.bamn.ir)، حداقل 250 امتیاز از مجموع امتیاز علمی و فناورانه کسب کرده باشد.

با توجه به محدودیت در ظرفیت های ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح، معرفی افراد به شرکتهای دانش بنیان منوط به وجود ظرفیت می باشد و صرفا کسب امتیاز برای معرفی فرد به شرکت کافی نخواهد بود. 

 فرایند اجرا

فرايند اجراي اين تسهیلات به شرح زير است:

الف. تعریف و تخصیص پروژه:

1.      در صورتی که فرد دارای شرایط این شیوه نامه باشد، لازم است از طریق سامانه سرباز فناور (Social.tinet.ir) مدارک لازم (تعهدنامه شرکت و پروپوزال مشخص) را ارسال نماید تا پس از تایید اولیه از طریق مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح معرفی می شود.

2.      مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح با توجه به پیشنهاد مرکز و سوابق فرد، وی را به مرکز تخصیص خواهد داد.

3.      هزینه نظارت و داوری بر حسن انجام پروژه بر مبنای ابلاغ مرکز توسط شرکت پرداخت می شود.

4.      شرکت برای تضمین پرداخت­های خود به دانش آموخته فناور موظف است بر اساس میزان حقوق فرد در طول خدمت، چک با مبلغ معین را به عنوان تضمین به کارگزار مرکز تحویل دهد.

5.      فرد متقاضی فرم پیشنهادیه را که به تایید مدیر عامل شرکت رسیده است، مطابق «طرح ­نامه پروژه های تحقیقاتی نخبگان» تکمیل نماید.

6.      پیشنهادیه پروژه توسط مرکز، ارزیابی و درصورت تایید به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح ارسال خواهد شد.

7.      در صورت تایید نهایی پیشنهادیه از طرف مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح، فرد از سوی مرکز برای انجام پروژه مورد نظر به شرکت معرفی خواهد شد.

ب: اجرای پروژه:

8.      مرکز با توجه به محتوای پروژه، داور و ناظری را برای پروژه مشخص می­کند.

9.      شرکت موظف است به صورت سه ماهه گزارش پیشرفت پروژه را برای مرکز و داور ارسال نماید.

10.  در صورت عدم تایید پروژه انجام شده و یا عدم نیاز شرکت به فرد، شرکت باید مستندات کافی را به مرکز ارسال کند.

11.  فرد پس از اجرای کامل پروژه موظف است مستندات لازم را ارائه نموده و پروژه را به تایید داور و ناظر برساند.

12.  پس از تایید نهایی اجرای پروژه توسط ناظر و ارزیابی نهایی مرکز، وضعیت انجام پروژه به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح ارسال خواهد شد.

   دانلود : حقوق_و_مزایا_پروژه_جایگزین_خدمت1398.pdf           حجم فایل 1873 KB
   دانلود : نمونه_طرح_تحقیقاتی_کارگروه.doc           حجم فایل 1408 KB
   دانلود : 970901-_تعهدنامه_شرکت_طرح_پژوهشی.docx           حجم فایل 33 KB

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها