صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات > حضور در مناقصات 

بخشی از هزینه خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و بخشی از  کارمزد صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه توسط بانک‌های داخلی یا بین‌المللی بصورت بلاعوض پرداخت می‌شود.


70 درصد هزینه خرید، تکمیل و ارسال اسناد برای حداکثر دو مناقصه در سال تا سقف 100 میلیون ریال
 
50 درصد هزینه کارمزد صدور ضمانت نامه توسط بانک‌های داخلی یا بین‌المللی برای حداکثر دو مناقصه در سال تاسقف 200 میلیون ریال

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه Bizservices.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها