صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت از صادرات > ایجاد نمایشگاه دائمی 

ارائه تسهیلات با نرخ 10 درصد تا سقف 200میلیون تومان به واسطه صادراتی (2 سال تنفس و بازپرداخت 9 ماهه) به صورت یکبار برای هر کشور (تمدید برای کشور ثانی و ثالث به‌شرط موفقیت کشور اول و رضایت کارگزار از شرکت دانش‌بنیان)
 
 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه Bizservices.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها