صفحه اصلی > حمایت‌ها > برنامه جامع توسعه کسب و کار > نشست‌های پرسش و پاسخ 

نشست های درزمینه قوانین و مسائل پایه‌ای کسب‌وکار نظیر بیمه تأمین اجتماعی، قانون کار، مالیات، گمرک، نقل وانتقال ارزی و... با حضور مسئولین سازمان‌های مربوطه یا مشاوران معتبر برگزار می‌گردد.
حضور در این نشست ها برای شرکت‌های دانش بنیان رایگان است.
برای ارائه درخواست شرکت در نشست های پرسش و پاسخ به سامانه Bizservices.ir مراجعه نمایید.