خدمات جذب و تیپ شناسی منابع انسانی در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:

الف) تیم سازی، تیپ شناسی افراد و مدیر تیم و ارائه راهکارها و وظائف بر اساس ویژگی‌های فردی و تیم

ب) جذب نیروی انسانی کارآمد و سازگار با شغل مورد نظر

ج) تیپ شناسی مدیر، شناسایی واجدین شرایط شغل و معرفی بهترین گزینه همراه با گزارش تیپ شغلی فرد و پیوست مدیریتی

 

شرکت‌های متقاضی با مراجعه به سامانه tms.daneshbonyan.ir و تکمیل فرم‌های مربوطه، می‌توانند 50 درصد هزینه‌ها تا سقف 20 میلیون ریال را دریافت نمایند.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان