خدمات جذب و تیپ شناسی منابع انسانی در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:

الف) تیم سازی، تیپ شناسی افراد و مدیر تیم و ارائه راهکارها و وظائف بر اساس ویژگی‌های فردی و تیم

ب) جذب نیروی انسانی کارآمد و سازگار با شغل مورد نظر

ج) تیپ شناسی مدیر، شناسایی واجدین شرایط شغل و معرفی بهترین گزینه همراه با گزارش تیپ شغلی فرد و پیوست مدیریتی

 

شرکت‌های متقاضی با مراجعه به سامانه tms.daneshbonyan.ir و تکمیل فرم‌های مربوطه، می‌توانند 50 درصد هزینه‌ها تا سقف 20 میلیون ریال را دریافت نمایند.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها