صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت با همکاری سایر دستگاه‌ها > ترویج فعالیت‌های دانش‌بنیان