صفحه اصلی > حمایت‌ها > حمایت‌های ذیل قانون > صندوق نوآوری و شکوفایی 

بر طبق ماده(5) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد مالی ویژه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تاسیس شده است. خدمات این صندوق عبارتند از:

 

تسهیلات تسهیل دریافت ضمانتنامه از بانک‌ها توانمندسازی سرمایه‌گذاری حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان حمایت از انتقال فناوری
- ثبت اختراع
- نمونه‌سازی
- تجاری‌سازی
- تامین سرمایه در گردش
- تجهیز کارگاه
- آماده‌سازی خط تولید
- طراحی صنعتی
- اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان
- هزینه سرمایه ثابت
- تامین دفتر اداری
- تسهیلات به صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری
- خرید سهام شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان
- لیزینگ و استصناع
- شرکت در مناقصه
- پیش‌پرداخت
- حسن انجام کار
- پوشش کسر وثیقه
- تسهیلات ودیعه ضمانت‌نامه
- خدمات یادگیری
- خدمات حمایتی از استانداردها و جوایز
- خدمات مشاوره
- خدمات تجاری‌سازی
- خدمات طراحی برنامه راهبردی
- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری فناورانه
- حمایت از توسعه و ارتقای زیست‌بوم کارآفرینی در کشور
- مشارکت در تاسیس و توسعه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر
- قرض‌الحسنه نمونه‌سازی
- سرمایه ثابت
- سرمایه در گردش
- تسهیلات توانمندساز
- توسعه بازار صادراتی
- ضمانت‌نامه بانکی
- قرض‌الحسنه نمونه‌ سازی انتقال فناوری از خارج
- مشارکت
- قرض‌الحسنه نمونه‌سازی صادرات فناوری
- سرمایه ثابت
- سرمایه در گردش


شرکت‌های متقاضی برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این خدمات به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی(nsfund.ir) مراجعه نمایند.

 وبسایت صندوق نوآوری و شکوفایی

 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها