شرکت‌های دانش‌بنیان جهت استفاده از مشاوره‌های رایگان در امور بیمه‌ای، می‌توانند از طریق پورتال برنامه توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان به آدرس Bizservices.ir اقدام نمایند.

همچنین میتوانید سوالات مرتبط با بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان را از طریق پست الکترونیکی Bimeh@daneshbonyan.ir یا مرکز مشاوره دانش بنیان به شماره 02183534 مطرح نمایید.

فایل آموزشی بخشنامه 11/3

فایل آموزشی بخشنامه 14/8

فایل آموزشی بخشنامه 14/9