شرکت‌های دانش‌بنیان جهت استفاده از مشاوره‌های رایگان در امور بیمه‌ای، می‌توانند از طریق پورتال برنامه توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان به آدرس Bizservices.ir اقدام نمایند.

همچنین میتوانید سوالات مرتبط با بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان را از طریق پست الکترونیکی Bimeh@daneshbonyan.ir یا مرکز مشاوره دانش بنیان به شماره 02183534 مطرح نمایید.

فایل آموزشی بخشنامه 11/3

فایل آموزشی بخشنامه 14/8

فایل آموزشی بخشنامه 14/9

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها