تسهیلات سربازی اعضای کلیدی فعال در شرکتهای دانش بنیان و فناور

**انواع تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

1- انواع تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به چه صورت است؟

پاسخ: تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای نخبگان فناور به دو صورت پیگیر می شود:

  1. پروژه جایگزین خدمت: در این فرآیند افراد از طریق بنیاد ملی نخبگان به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهند شد و پروژه ای را برای صنایع دفاعی و کشور و یا شرکت های دانش بنیان مورد تایید انجام خواهند داد. لازم به توضیح است که افراد بعد از معرفی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، به یکی از صنایع دفاعی و کشوری و یا شرکت دانش بنیان خود معرفی و بعد از تصویب پروپوزال، تاریخ شروع سربازی افراد لحاظ می شود.
  2. امریه در شرکت دانش بنیان: در این فرآیند فرد به عنوان مامور در شرکت دانش بنیان به خدمت مشغول خواهد شد و تمامی قوانین حاکم بر سربازان برای فرد مامور اجرایی خواهد شد.

2- متقاضیان استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی (انجام پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری) چه مراحلی را لازم است، طی کنند؟

پاسخ:

1-مراجعه به سایت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و مطالعه قوانین و شرایط فرد و شرکت

2-ثبت نام در سامانه سینا (sina.bmn.ir) و ارائه درخواست تسهیلات نخبگان فناور

3- ارزیابی امتیاز فناورانه (امتیاز فردی و شرکتی)

4-ارزیابی امتیاز علمی

5-برابر اصل کردن مدارک ارسالی در سامانه در یکی از بنیادهای نخبگان استانی

6- اعلام نتیجه نهایی به فرد

7- تکمیل فرم معرفی نهایی در سامانه سینا در صورت تایید

8-ارسال نامه معرفی از طریق بنیاد ملی نخبگان به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح

9- مراجعه به سایت مرکز نخبگان و استعدادهای نیروهای مسلح

10- ارسال ایمیل به مرکز نخبگان جهت دریافت نوبت مراجعه حضوری

11-مراجعه به محل مرکز نخبگان (دانشگاه دفاع ملی) و تکمیل فرم تعهدنامه

12-معرفی به یکی از صنایع دفاعی و یا کشوری برای انجام پروژه

13-تعریف پروپوزال در محل انجام پروژه و اجرای پروژه در صورت تایید مرکز نخبگان

3- متقاضیان استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی (انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان) چه مراحلی را لازم است، طی کنند؟

پاسخ:

1-مراجعه به سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان و مطالعه قوانین و شرایط فرد و شرکت

2-ثبت نام در سامانه سینا (sina.bmn.ir) و ارائه درخواست تسهیلات نخبگان فناور

3- ارزیابی امتیاز فناورانه (امتیاز فردی و شرکتی)

4-ارزیابی امتیاز علمی

5-برابر اصل کردن مدارک ارسالی در سامانه در یکی از بنیادهای نخبگان استانی

6- اعلام نتیجه نهایی به فرد

7- تکمیل فرم معرفی نهایی در سامانه سینا در صورت تایید

8-ارسال نامه معرفی از طریق بنیاد ملی نخبگان به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح

9- مراجعه به سایت مرکز نخبگان و استعدادهای نیروهای مسلح

10- ارسال ایمیل به مرکز نخبگان جهت دریافت نوبت مراجعه حضوری

11- مراجعه به سامانه سرباز فناور (social.tinet.ir) و درخواست احراز هویت

12-ارائه تعهدنامه شرکت و پروپوزال اولیه در سامانه سرباز فناور

13-ارسال نامه از طرف مرکز شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به مرکز نخبگان نیروهای مسلح جهت معرفی فرد برای انجام پروژه در شرکت

14-مراجعه به محل مرکز نخبگان (دانشگاه دفاع ملی) و تکمیل فرم تعهدنامه در موعد از قبل مشخص شده

15-معرفی به مرکز شرکتهای دانش بنیان توسط دانشگاه دفاع ملی

16- تکمیل اطلاعات در سامانه سرباز فناور و بارگذاری نامه معرفی مرکز نخبگان نیروهای مسلح در سامانه

17- انعقاد قرارداد و پرداخت مبالغ مشخص در سامانه سرباز فناور

18-معرفی نهایی فرد برای انجام پروژه مشخص در شرکت توسط مرکز شرکتهای دانش بنیان به مرکز نخبگان نیروهای مسلح

19- انجام پروژه و ارائه گزارش کار و مستندات پرداختی در سامانه سرباز فناور

4- متقاضیان استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی (امریه در شرکت دانش بنیان) چه مراحلی را لازم است، طی کنند؟

پاسخ:

1-مراجعه به سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان و مطالعه قوانین و شرایط فرد و شرکت

2-ثبت نام در سامانه سینا (sina.bmn.ir) و ارائه درخواست تسهیلات نخبگان فناور

3- ارزیابی امتیاز فناورانه (امتیاز فردی و شرکتی)

4-  مراجعه به سایت سرباز فناور (social.tinet.ir) در صورت تایید اولیه در سامانه سینا

5-ارائه تعهدنامه شرکت و شرح فعالیت اولیه در سامانه سرباز فناور

6- استعلام حفاظتی فرد متقاضی

7- تکمیل اطلاعات در سامانه سرباز فناور و بارگذاری نامه معرفی مرکز نخبگان نیروهای مسلح در سامانه

8- ارائه چک های مشخص برای هزینه آموزشی، بیمه و نظارت در سامانه سرباز فناور

9-دریافت برگ اعزام از پلیس +10 و ارائه در سامانه سرباز فناور

9-معرفی فرد به ستادکل نیروهای مسلح برای انجام خدمت در شرکت (این معرفی حداقل 45 روز قبل از تاریخ اعزام افراد می باشد)

10-انجام دوره آموزشی در 01 نزاجا و معرفی به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در پایان دوره

11-معرفی فرد به شرکت دانش بنیان برای انجام خدمت در شرکت

12- انجام خدمت و ارائه گزارش کار و مستندات پرداختی در سامانه سرباز فناور

5- نحوة ارسال درخواست استفاده از تسهیلات نظاموظیفۀتخصصی به چه نحو است؟

پاسخ: دانش‌آموختگان داخل کشور براي استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی دانشگاهی و  تسهیلات نظام‌وظیفۀ فنّاور لازم است از طریق سامانه سینا به نشانی: (http://sina.bmn.ir/)  درخواست خود را ارسال کنند تا اطلاعات آنها ارزیابی و در صورت تایید مراحل مقتضی سپری گردد.

دانش‌آموختگان دانشگاه‌­هاي خارج از کشور نیز براي استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀتخصصی غیرمقیم باید به پایگاه اطلاعاتی متخصصان غیرمقیم به نشانی: (http://international.bmn.ir/) مراجعه و در خواست خود را بارگذاري کنند.

6- تفاوت افراد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت با افراد دارای امریه سازمانی چیست؟

پاسخ:به طور کلی افراد دارای امریه سازمانی علاوه بر افزایش مدت زمان خدمت به 24 ماه، ملزم به حضور تمام وقت در سازمان مربوط خواهند بود، اما افراد مشمول این طرح علاوه بر استفاده از مزایای دوره آموزشی ویژه می­توانند به عنوان جایگزین خدمت وظیفه، پروژه تحقیقاتی با مدت زمان حداقل 14 ماه انجام دهند.

7- تفاوت افراد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت با افراد دارای پروژه کسر خدمت چیست؟

پاسخ: افراد دارای کسری خدمت، به طور معمول بخشی از خدمت خود را به عنوان پروژه انجام داده و ما بقی را باید به طور عادی، دوران خدمت وظیفه را سپری نماید. اما افراد مشمول این طرح علاوه بر استفاده از مزایای دوره آموزشی ویژه می­‌توانند به عنوان جایگزین خدمت وظیفه، پروژه تحقیقاتی انجام دهند.

 

نحوه محاسبه امتیاز

8- مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني که فرد می تواند با احراز آنها، امتیاز کسب کند چیست؟

پاسخ:مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني به شرح زير است:

الف- موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و ...)

ب- كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

ج- برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد

د‍- برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد

ه‍- اشتغال در شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور (عضو هيئت مديره، مديرعامل و فعاليت تمام وقت در شركت دانش‌بنيان و فناور)

لینک شیوه نامه سربازان فناور و جدول امتیازات

 

9- چه مواردی به عنوان امتیاز فعالیت‌های فناورانه اشتغال در شرکت‌های دانش­‌بنیان و فناور محاسبه می­‌گردد؟

پاسخ:

 الف- امتیاز «فعالیت تمام وقت در شرکت دانش‌بنیان و فناور» به ازای هر سه ماه فعالیت متقاضی محاسبه می‌شود.

ب- امتیاز « سمت سازمانی در شرکت» بر اساس نوع سمت سازمانی و تاریخ شروع به فعالیت به ازای هر ماه فعالیت متقاضی محاسبه می‌­شود.

ج- امتیاز «مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان و فناور» برای متقاضی که دست کم سه ماه مدیر عامل شرکت بوده و به ازای هر ماه، محاسبه می‌­شود.

د- امتیاز «عضو هیئت موسس شرکت دانش‌­بنیان و فناور» برای متقاضیانی که در اولین دوره تشکیل شرکت عضو هیئت موسس شرکت دانش­‌بنیان و فناور بوده­‌اند، محاسبه می‌­شود.

ه- امتیاز « عضویت در هیئت مدیره شرکت دانش‌­بنیان و فناور» برای متقاضیانی که دست کم سه ماه عضو هیئت مدیره شرکت دانش­‌بنیان و فناور بوده و همچنان نیز عضو هیئت مدیره باشد به ازای هر ماه محاسبه می‌­شود.

و- امتیاز « فروش مربوط به کالا و خدمات» که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده باشد به ازای هر سه میلیارد ریال محاسبه می‌­شود.

10- چه نوع فعالیتی درشرکت دانش‌­بنیان و فناور از مصادیق فعالیت‌­هاي فناورانه محسوب می­‌شود؟

پاسخ:

  • عضویت در هیئت مدیر
  • عضویت در هیئت مؤسس
  • مدیریت عامل و فعالیت تخصصی تمام وقت در شرکت (دانش‌بنیان یا فناور)

11- میزان فروش صندوق­‌های سرمایه­ گذاری جسورانه و شتابدهنده‌­های کسب و کار چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ:با توجه به اینکه صندوق­‌های سرمایه­ گذاری جسورانه و شتابدهنده‌­های کسب وکار، در اظهارنامه مالیاتی خود عموما به طور مستقیم فروشی درج نمی‌نمایند، به جای محاسبه فروش مندرج در اظهارنامه، از میزان سرمایه گذاری در شرکتها برای سهمیه و امتیازبندی این نهادها استفاده می‌­گردد.

12- بیمه افراد فعال در صندوق­‌های سرمایه­ گذاری جسورانه چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:در صورتی که بیمه این افراد توسط صندوق­های سرمایه­ گذاری جسورانه پرداخت گردد، مبنای محاسبه بیمه پرداختی از طریق صندوق خواهد بود و در صورتی که این بیمه از طریق مدیر صندوق پرداخت شده باشد، مبنای محاسبه بیمه پرداختی از طریق مدیر صندوق خواهد بود.

13- آیا افراد مستقر در شتابدهنده کسب وکار ملزم به دارا بودن بیمه برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری هستند؟

پاسخ:با توجه به اینکه افراد فعال در استارتاپهای مستقر در شتابدهنده، عموما دارای بیمه نیستند، صرفا شتابدهنده­های کسب وکار مجازند بر مبنای سهمیه خود، افرادی که سابقه بیمه ندارند را نیز برای بهره­مندی از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت معرفی نمایند.

14- آیا مدیرعامل شرکتهای دانش بنیان و فناور ملزم به دارا بودن شرط بیمه می باشند؟

پاسخ:با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت بر مبنای قانون، ملزم به بیمه نمودن خود نمی­باشد، شرط دارا بودن حداقل سه ماه بیمه برای مدیرعامل شرکتهای دانش بنیان و فناور حذف گردد. امتیاز مدیران عامل شرکتها با توجه به روزنامه رسمی و از تاریخ مدیریت آنها محاسبه خواهد شد.

15- حداکثر سهمیۀ هر شرکت براي استفاده از تسهیلات نظاموظیفه چقدر است؟

پاسخ: سهمیۀ هر شرکت در هر سال (و براساس سال مالی شرکت) برمبنای میزان فروش و افراد شاغل در آن تعیین شده است.

16- چنانچه شرکتی از سهمیۀ خود در آن سال استفاده نکند، آیا سهمیۀ آن قابل انتقال به سال آتی است؟

پاسخ: خیر، سهمیۀ هر شرکت براساس سال مالی شرکت تعیین میشود و صرفاً براي همان سال قابل استفاده است.

 

17- چنانچه متقاضی یک بار درخواست استفاده از تسهیلات را در سامانه بارگذاري کند و با آن مخالفت شود، آیا امکان ارسال درخواست مجدد وجود دارد؟
پاسخ: بله، متقاضی می تواند با ارتقاي فعالیت هاي نخبگانی خود حداکثر یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري کند و بارگذاری درخواست‌های دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی امکان پذیر است.
 
18- دانش آموختگان کدام مقطع تحصیلی می¬توانند متقاضی استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی باشند؟
پاسخ: این تسهیلات به دانش آموختگان برترِ دورة کارشناسی و دانش آموختگان برترِ دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی اعطا می شود. نکتۀ مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش آموخته باشد. لازم به توضیح است که صرفا دانشجویان دکتری (مشروط به) متقاضی استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت در حین تحصیل درخواست این تسهیل را داشته باشند.
 
نحوه تکمیل اطلاعات در سامانه سینا
19- برای ثبت نام در سامانه سینا چه اطلاعاتی مورد نیاز است ؟
پاسخ: برای ثبت نام در سامانه سینا، فناوران متقاضی لازم است علاوه بر دارا بودن اطلاعات فردی، اطلاعات شناسایی و اطلاعات تماس در وهله اول، بایستی مدارک زیر را نیز تهیه نماید:
1- فرم معرفی نامه شرکت دانش بنیان و یا فناور به همراه رزومه پیوست
2- اطلاعات فرد در شرکت از قبیل شماره بیمه و سوابق سمتهای فرد در شرکت
3- مدارک و سوابق علمی از قبیل مدرک تحصیلی، مقالات و پژوهشهای انجام شده
 
20- برای ارسال درخواست تسهیلات نخبگان فناور در سامانه سینا، چه باید کرد؟
پاسخ: افراد متقاضی بعد از ثبت اطلاعات لازم است از بخش ثبت درخواست، منوی دانش آموختگان برتر، قسمت نظام وظیفه فناور درخواست خود را ارسال نماید.
 
21- افراد فعال در شتابدهنده ها، شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد وصندوقهای سرمایه گذاری برای تکمیل سامانه سینا باید چه فرمی را تکمیل نمایند ؟
پاسخ: افراد متقاضی مذکور لازم است علاوه بر تکمیل فرم معرفی نامه شرکت، فرم مربوط به معرفی نامه نهادهای توسعه فناوری مورد اشاره را تکمیل کرده و در سامانه سینا بارگذاری نمایند.
 
22- افراد متقاضی انجام امریه در شرکت باید چطور درخواست خود را ارسال نمایند؟
پاسخ: این افراد لازم است تمام اطلاعات لازم در سامانه سینا را تکمیل نموده و صرفا در فرم معرفی نامه شرکت گزینه امریه در شرکت را انتخاب نمایند. این افراد در صورت کسب امتیازبندی، لازم است اطلاعات تکمیلی را در سامانه سرباز فناور تکمیل نمایند.
 
23- مراحل بعد از تکمیل اطلاعات و ارسال درخواست نخبگان فناور، چیست؟
پاسخ: بعد از ارسال درخواست، پرونده فرد و شرکت بررسی شده و در صورت کسب امتیاز لازم و برابر اصل کردن مدارک ارائه شده، فرد برای انجام پروژه به دانشگاه دفاع ملی معرفی شده و یا در صورت انتخاب وضعیت امریه در شرکت، فرد برای انجام امور اداری لازم وارد سامانه سرباز فناور (social.tinet.ir) خواهد شد. 
 
الف) پروژه جایگزین خدمت
 
24- تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش‌بنيان و فناور (دانش‌آموختگان برتر فناور) با چه هدفی به دانش آموختگان اعطا می‌شود؟
پاسخ: این تسهیلات با هدف حفظ ارتباط کاری دانش‌آموختگان برتر فناور مشمول خدمت نظام وظیفه شاغل در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با این شرکت‌ها اعطا می‌شود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌شود و بعد از اجرای پروژه پژوهشی مورد نیاز یکی از سازمان‌های دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت خود را دریافت می‌نماید. با این شرایط فرد فعال در شرکت‌های مورد تایید می‌تواند در طول انجام پروژه تحقیقاتی، بر حسب صلاحدید سازمان دفاعی یا دولتی، بصورت پاره وقت در محل آن سازمان حضور یابد و ارتباط کاری خود را با شرکت حفظ نماید. 
 
25- چنانچه دانش آموخته موسسه‌های علمی در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به فعالیت مشغول باشد، با چه شرایطی به عنوان دانش آموخته برتر مشمول تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت می‌شود؟
پاسخ: فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:
الف- بیش از 3 سال از تاریخ دانش آموختگی وی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد یا دکتري تخصصی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش آموختۀ مؤسسه¬اي خارج ازکشور باشد، این مهلت به 6 سال ارتقا می¬یابد.
ب- در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیان و فناور مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و براي دستکم سه ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
ج- امتیاز مورد نیاز براي بهره مندي از این تسهیلات به شرح جدول زیر است:
 
**حد نصاب امتیازهای مورد نیاز
 
مقطع دانش آموختگی فعالیت‌های فناورانه مجموع امتیازات مورد نیاز (مجموع امتیاز فعالیتهای فناورانه و علمی)
کارشناسی دست کم 60 امتیاز دست کم 100 امتیاز
کارشناسی ارشد دست کم 60 امتیاز دست کم 110 امتیاز
دکتری تخصصی دست کم 60 امتیاز دست کم 120 امتیاز
 
26- آیا دانشجویان می توانند از تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت بهره مند شوند؟
پاسخ: تنها دانشجویان دورة دکتري تخصصی پس از دفاع موفقیت‌آمیز از طرح پیشنهادي رسالۀ دکتري (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع خود می‌توانند هم زمان با گذراندن رسالۀ دکتري از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی بهره‌مند شوند.
 
27- آیا دانش آموختگان دوره‌هاي دکتري حرفه‌اي و تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟
پاسخ: بله، دانش آموختگان دوره‌هاي «دکتری حرفه‌ای پزشکی» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» محسوب می‌شوند و دانش آموختگان دوره‌هاي «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی و فلوشیپ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش آموختگان دورة « دکتري تخصصی » محسوب می‌شوند.
 
28- شرایط دانش آموختگان کارشناسی براي بهره‌مندي ازتسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت چیست؟
پاسخ: دانش آموختگان کارشناسی باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
الف- بیش از 3 سال از تاریخ دانش آموختگی وي نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش آموختۀ مؤسسه¬اي خارج ازکشور باشد این مهلت به 6 سال ارتقا می یابد.
ب- در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکتِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست‌¬کم سه¬‌ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
ج- حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت هاي نخبگانی را کسب کرده باشد.
 
29- آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام وظیفه می تواند برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت درخواست ارسال نماید ؟
پاسخ: بله و در اینصورت سابقۀ بیمۀ پرداختی متقاضیانی که در حین گذراندن دورة خدمت نظام وظیفه هستند، تا قبل از تاریخ شروعِ خدمت آنان در نظرگرفته خواهد شد.
 
30- کدام یک از شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های مورد تایید برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری شناخته می شوند؟
پاسخ: هر یک از شرکت‌های فعال در حوزة فنّاوری از جمله شرکت‌‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی شده از سوی ستادهای توسعه فناوری‌‌های راهبردی، شتاب‌دهنده‌‌های کسب و کار دارای مجوز از مرکز شتاب‌دهی نوآوری، صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر مشمول استفاده از این تسهیلات می‌گردند.
 
31- آیا موضوع اجراي طرح براي گذراندن خدمت نظام وظیفۀ تخصصی توسط بنیاد تعیین می‌شود؟
پاسخ: خیر، موضوع و مکان طرح‌هاي پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهاي مسلح (دانشگاه عالی دفاع ملی) تعیین می شود.
 
32- آیا دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دورة آموزش نظامی دارند؟
پاسخ: بله، این دوره براي آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت 45 روز در دو مقطع زمانی(تیرماه و دي ماه هر سال) برگزار می‌شود.
 
33- زمان دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی چه مدت است؟
پاسخ: حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام وظیفۀ سایر مشمولان هم تراز (حداقل 14 ماه و حداکثر 19 ماه) است.
 
34- آیا مشمولان می‌توانند در دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟
پاسخ: خیر! مگر اینکه دانشجوي دورة دکتري تخصصی و از پروپوزال خود دفاع کرده باشد.
 
35- دانشجویان دکتری که از پروپوزال خود دفاع کرده اند برای ثبت نام در سامانه سینا چه فرمی را باید تکمیل نمایند؟
پاسخ: این افراد لازم است کاربرگ موافقت استاد راهنما و موسسه علمی برای بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی را تکمیل نموده و در سامانه سینا بارگذاری نمایند.
 
36- دانش آموختگان کدام مقطع تحصیلی می‌توانند متقاضی استفاده از تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت باشند؟
پاسخ: این تسهیلات به دانش آموختگان برترِ دورة کارشناسی و دانش آموختگان برترِ دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی اعطا می شود. نکتۀ مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش آموخته باشد.
 
37- دانش آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور استفاده کنند؟
پاسخ: دانش آموختگان مؤسسه هاي علمی داخل کشور حداکثرظرف 3 سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش آموختگی و دانش آموختگان مؤسسه هاي علمی خارج از کشور حداکثر ظرف 6 سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره مند شوند.
 
38- آیا مقاله نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود؟
پاسخ: بله، مقالات 3 سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی ارشد (و دانشجویان دکتری) و 5 سال اخیر دانش آموختگان مقطع دکتري به عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می شود و هر یک داراي امتیازي است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله، کسی نمی تواند از این تسهیل بهره مند شود.
 
39- درصورت وجود ابهام در استفاده از تسهیلات جایگزین خدمت به چه نحوي می‌توان آن را برطرف کرد؟
پاسخ: چنانچه متقاضی پرسشی دربارة استفاده از تسهیلات داشته باشد با مراجه به پایگاه اطلاعات و پرسش اطلاعاتی بنیاد به نشانی: (http://crm.daneshbonyan.ir) سوالات خود را بارگذاري کند. 
لینک مربوط به سوالات متداول تسهیلات نظام وظیفه در سایت بنیاد ملی نخبگان
 
40- متقاضیان در چه بازه هاي زمانی می‌توانند درخواست خود را براي بهره‌مندي از تسهیلات براي بنیاد ارسال کنند؟
پاسخ: متقاضیان می‌توانند در هر زمانی که دانش آموخته شوند، مجازند درخواست خود را براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی در سامانه بارگذاري کنند و بنیاد حداکثر تا 45 روز پس از بارگذاري درخواست، سوابق را بررسی و نتیجه را اعلام می کند.
 
41- دانش آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور استفاده کنند؟
پاسخ: دانش آموختگان مؤسسه هاي علمی داخل کشور حداکثرظرف 3 سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش آموختگی و دانش آموختگان مؤسسه هاي علمی خارج از کشور حداکثر ظرف 6 سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
 
42- آیا شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه (پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری) باید فروش در اظهارنامه داشته باشند؟
پاسخ: خیر، شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات مربوط به نظام وظیفه نیازی به دارا بودن فروش نمی باشند.
 
43- نحوه انجام خدمت وظیفه تخصصی (پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری) به چه صورت می باشد؟
پاسخ: در صورت تایید و معرفی فرد متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح، فرد با مراجعه به ستاد کل نیروهای مسلح به یکی از سازمانهای دفاعی و یا دولتی معرفی خواهد شد تا بر اساس نیاز سازمان پذیرنده، پروژه تحقیقاتی به عنوان جایگزین خدمت به فرد تخصیص یابد.
 
44- با توجه به اینکه فرد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت به عنوان خدمت، باید پروژه تحقیقاتی خود را در یکی از سازمانهای دفاعی یا دولتی انجام دهد، آیا می تواند همچنان در شرکت خود به فعالیت ادامه دهد ؟
پاسخ: بله، همان طور که افراد در زمان تحصیل و همزمان با انجام پروژه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری امکان فعالیت در شرکت را داشته است، به طور مشابه می‌تواند همزمان با انجام پروژه جایگزین خدمت، همچنان به فعالیت خود در شرکت ادامه دهد. همچنین افراد مشمول این طرح از مزایای دوره آموزشی ویژه برخوردار خواهند شد. البته این موضوع به محل انجام پروژه فرد وابستگی خواهد داشت و میزان حضور و نوع پروژه به سازمان ارائه کننده پروژه بستگی دارد.
 
45- افراد کلیدی فعال در شرکتهای مستقر در مرکز رشد و یا پارکهای علم و فناوری چگونه می توانند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری ارسال نمایند؟
پاسخ: افراد فعال در شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مرکز رشد در صورتی که شرکت دارای شرایط لازم (دارای اظهارنامه مالیاتی، دارای مجوز فناورانه) باشند، برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه sina.bmn.ir مراجعه نموده و بعد از تکمیل اطلاعات و بارگذاری کاربرگ معرفي‌نامة رسمي شركت مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي (تکمیل شده در سربرگ پارک یا مرکز رشد) و همچنین معرفی نامه شرکت (تکمیل شده در سربرگ شرکت) در سامانه مذکور، درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند.
 
46- آیا شرکتهای مستقر در مرکز رشد و یا پارکهای علم و فناوری ملزم به دارا بودن مجوز فناورانه می‌باشند؟
پاسخ: بله، شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ملزم به داشتن مجوز فناورانه بوده و در زمان ارسال تقاضا توسط فرد باید مجوز فناورانه نیز در سامانه ثریا ارسال گردد.
 
47- افراد کلیدی فعال در شرکتهای معرفی شده توسط صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و شتابدهنده‌ها چگونه می توانند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت ارسال نمایند؟
پاسخ: افراد فعال در شرکتهای مورد اشاره در صورتی که شرکت دارای شرایط لازم (دارای اظهارنامه مالیاتی) باشند، برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه sina.bmn.ir مراجعه نموده و بعد از تکمیل اطلاعات و بارگذاری كاربرگ معرفي‌نامة رسمي شركت براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي از سوی: شتابدهنده های کسب وکار دارای مجوز از مرکز شتابدهی نوآوری، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری جسورانه دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی (تکمیل شده در سربرگ نهادهای مذکور) و همچنین معرفی نامه شرکت (تکمیل شده در سربرگ شرکت) در سامانه مذکور، درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند.
 
48- آیا شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر مشمول این تسهیلات می‌شوند؟
پاسخ: بله، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیری که به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر رسیده باشند، مشمول استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی (پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری) می‌گردند.
 
49- شرکت‌هایی که معیارهای مربوط به آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان را احراز نمی کنند، می توانند از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت استفاده نمایند؟
پاسخ: شرکتهایی که از تاریخ معین، معیارهای مربوط به آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان را احراز نمی‌نمایند، به مدت شش ماه فرصت بهره‌مندی از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت نخبگان فناور را خواهند داشت.
 
50- سهمیۀ شرکت‌هاي دانش‌بنیان و فناور براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصیِ فنّاور چگونه تعیین می‌شود؟ 
پاسخ: هر یک از شرکت‌هاي مشمول می‌تواند در بدو امر یک نفر و به ازاي هر 3 میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازاي هر 5 نفر نیروي کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را که داراي شرایط اولیه است معرفی کند.
 
الف-2) پروژه در شرکت دانش بنیان
 
51- نخبگان فناور که در سامانه سینا به تایید رسیده اند و برای انجام پروژه به دانشگاه دفاع ملی معرفی شده اند، از چه طریقی می توانند پروژه خود را در شرکت دانش بنیان خود تعریف نمایند؟
پاسخ: این افراد در صورتی که از حداقل امتیاز (250 امتیاز) برخوردار باشند، در صورت موافقت شرکت دانش بنیان و ارائه تعهدات مالی و حقوقی لازم می توانند از طریق سامانه سرباز فناور (social.tinet.ir) درخواست خود را ارائه نمایند.
 
52- شرکت برای جذب افراد کلیدی خود برای تعریف و انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت چه تعهداتی را باید ارائه نماید؟
پاسخ: شرکت علاوه بر تعهدهای مالی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فرد منطبق بر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح لازم است که تعهدات لازم برای تعریف پروژه با حداقل زمان کاری 14 ماه و ارائه گزارشهای منظم را به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه دهد.
53- شرط لازم برای شرکتهای متقاضی جذب نخبگان فناور برای انجام پروژه چیست؟
پاسخ: شرکت باید حداقل 100 میلیون فروش در اظهارنامه مالیاتی خود ثبت نموده باشد تا بتواند درخواست جذب نخبگان فناور برای انجام پروژه جایگزین خدمت را داشته باشد.
 
54- آیا در انتها طرح پژوهشی الزام به انتشار مقاله یا کتاب هست؟
پاسخ: خیر در این مورد نیازی انتشار مقاله یا کتاب نیست ولیکن طرح مذکور بایستی از نظر علمی دارای اعتبار مناسب باشد و به خوبی منبع دهی شده باشد.
 
55- سهمیۀ شرکت‌هاي دانش‌بنیان و فناور براي استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصیِ فنّاور چگونه تعیین می شود؟ 
پاسخ: هر یک از شرکت‌هاي مشمول می‌تواند در بدو امر یک نفر و به ازاي هر 3 میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازاي هر 5 نفر نیروي کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را تا سقف 5 نفر که داراي شرایط اولیه است معرفی کند.
 
56- در صورتی که فرد، دارای پروژه کسری خدمت باشد، آیا از زمان انجام پروژه در شرکت کاسته خواهد شد؟
پاسخ: این افراد در صورتی که نامه ای که مبنی بر تایید کسری توسط مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح می باشد را ارایه دهند می توانند به میزان مشخص توسط داعا از کسری استفاده کنند.
همچنین باید نامه ای از طرف شرکت ارایه شود که کسری مذکور را پذیرفته و مدت پروژه را قبول میکند. حداقل زمان انجام پروژه در شرکت در صورت تایید کسری فرد، 6 ماه می باشد.
 
 
ب‌) امریه در شرکت دانش‌بنیان
ب-1) شرایط متقاضیان
 
57- تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش‌بنيان و فناور (دانش-آموختگان برتر فناور) با چه هدفی به دانش آموختگان اعطا می‌شود؟
پاسخ: این تسهیلات با هدف انجام خدمت نظام وظیفه در محل شرکت اعطا می شود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می شود و بعد از انجام دوره آموزشی در مراکز آموزشی نزاجا، برای انجام خدمت نظام وظیفه از طریق معاونت علمی وفناوری رییس جمهور به شرکت متقاضی مامور خواهد شد.
 
58- چنانچه دانش آموخته موسسه‌های علمی در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به فعالیت مشغول باشد، با چه شرایطی می تواند از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان استفاده نماید؟
پاسخ: فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:
الف- دارای مدرک کارشناسی و بالاتر باشد.
ب- در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیان و فناور مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و براي دستکم سه ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
ج- فرد برای استفاده از طرح سرباز امریه نباید دارای برگ اعزام به خدمت با مهر غیبت  باشد.
د- فرد با توجه به امتیازبندی شيوه‌نامه بهره مندی دانش آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی حداقل 60 امتیاز کسب نموده باشد.
 
59- آیا دانشجویان می توانند از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان بهره مند شوند؟
پاسخ: خیر، تمامی افراد مشمول این تسهیل لازم است فارغ التحصیل موسسه های علمی باشند.
 
60- آیا دانش آموختگان دوره‌هاي دکتري حرفه‌اي و تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟
پاسخ: بله، دانش آموختگان دوره‌هاي «دکتری حرفه‌ای پزشکی» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» محسوب می‌شوند و دانش آموختگان دوره‌هاي «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی و فلوشیپ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش آموختگان دورة « دکتري تخصصی » محسوب می‌شوند.
 
61- آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام وظیفه می تواند برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت درخواست ارسال نماید ؟
پاسخ: خیر، فرآیند تکمیل اطلاعات و ارائه درخواست حداقل 3 ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسال درخواست اعزام، تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز لازم را طی نموده است) و در صورت تایید فرد و شرکت، فرد از طریق معاونت علمی و فناوری به ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان نیروی امریه معرفی خواهد شد.
 
62- آیا شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه باید فروش در اظهارنامه داشته باشند؟
پاسخ: بله، شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان و فناور باید حداقل 100 میلیون تومان فروش بر مبنای اظهارنامه داشته باشند.
 
63- آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام‌وظیفه می‌تواند برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت درخواست ارسال نماید ؟ 
پاسخ: خیر، فرآیند تکمیل اطلاعات و ارائه درخواست حداقل 3 ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسال درخواست اعزام، تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز لازم را طی نموده است) و در صورت تایید فرد و شرکت، فرد از طریق معاونت علمی و فناوری به ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان نیروی امریه معرفی خواهد شد.
 
64- شرایط پذیرش سرباز امریه در شرکت‌های دانش بنیان چیست؟
پاسخ: شرکت و فرد باید شرایط زیر را داشته باشند:
متقاضی باید حداقل 3 ماه قبل از تاریخ اعزام برای استفاده از تسهیلات امریه اقدام نماید.
حداقل امتیاز نخبگی برای استفاده از تسهیلات امریه 60 می باشد.
حداقل فروش اظهار شده در اظهارنامه مالیاتی شرکت 100 میلیون تومان باشد.
 
65- تعهدات شرکت دانش بنیان نسبت به سرباز فناور چیست؟
پاسخ: شرکت موظف به پرداخت حقوق ماهیانه، بیمه و همچنین تامین تسهیلات و هزینه های مورد نیاز برای انجام پروژه فرد متقاضی در شرکت می باشد.
 
66- تعهدات مالی شرکت نسبت به کارگزار معاونت علمی و فناوری چیست؟
پاسخ: شرکت موظف است هزینه ارزیابی (داوری) طرح ها و همچنین گزارش های پیشرفت مربوط به آنها را پرداخت نماید که در طرح پژوهشی این هزینه برابر 20 میلیون ریال و در امریه 15 میلیون ریال است؛ همچنین در مورد بحث امریه، شرکت موظف به تامین هزینه های سرباز فناور در دوره آموزشی وی (معادل 3 میلیون تومان) می باشد.
 
ب-2) نحو گذراندن خدمت در دوران امریه
 
67- موضوع و شرح فعالیت براي گذراندن خدمت نظام وظیفۀ در شرکت به چه نحوی انجام می شود ؟
پاسخ: موضوع و مکان فعالیت فرد در شرکت، به پیشنهاد شرکت و با تایید معاونت علمی و فناوری مشخص خواهد شد.
 
68- آیا دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دورة آموزش نظامی دارند؟
پاسخ: بله، گذراندن این دوره برای افراد امریه در شرکتهای دانش بنیان در یکی از مراکز نزاجا می باشد.
 
69- زمان دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی چه مدت است؟
پاسخ: زمان دورة خدمت نظام‌وظيفة به صورت امریه به همراه دوره آموزشی 24 ماه است و فرد در تمام طول خدمت در شرکت، تابع مقررات شرکت خواهد بود.
 
70- نحوه انجام خدمت به صورت امریه در شرکت به چه صورت می‌باشد؟
پاسخ: در صورت تایید و معرفی فرد متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح، فرد بعد از انجام دوره آموزشی به معاونت علمی و فناوری معرفی شده و از طریق معاونت به شرکت تخصیص خواهد یافت.
 
71- آیا فرد امریه در شرکت، می تواند فعالیت خود را به صورت دورکاری انجام دهد؟ 
پاسخ: خیر، شرکت اجازه واگذاری انجام کار به صورت دورکاری به کارکنان وظیفه مامور را ندارد.
 
72- در صورت تخطی فرد یا شرکت از قوانین و مقررات ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و یا معاونت علمی و فناوری نحوه ادامه خدمت فرد چگونه خواهد بود؟ 
پاسخ: در صورت تخطی امریه توسط ستاد کل نیروهای مسلح و یا معاونت علمی و فناوری رییس جمهور لغو خواهد شد و شرکت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب و اعاده فرد به معاونت اقدام نماید.
 
73- شیوه نظارت بر فرد در زمان انجام خدمت فرد در شرکت چگونه خواهد بود ؟ 
پاسخ: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و ستاد کل نیروهای مسلح به منظور نظارت بر روند اخذ کارکنان وظیفه مامور بازدیدهای تصادفی و یا غیرتصادفی از محل فعالیت فرد در شرکت انجام خواهد داد و شرکت باید اسناد و مدارک مرتبط با فرد در شرکت را در دسترس قرار دهد. 
 
74- هزینه دوره آموزشی و نظارت بر فرآیند اجرا به چه نحوی پرداخت خواهد شد ؟ 
پاسخ: شرکت موظف است پرداخت هزینه مربوط به گذراندن دوره آموزشی و نظارت بر فعالیت فرد را تقبل نموده و در زمان مشخص شده توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور اقدام به واریز هزینه نماید. مبلغ مربوط به دوره آموزشی با توجه به مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح بوده و مبلغ نظارت بر فرآیند توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ابلاغ خواهد شد.
 
75- موضوع فعالیت فرد در شرکت به چه نحوی مشخص می گردد؟ 
پاسخ: موضوع فعالیت وظیفه مامور در شرکت مطابق "کاربرگ پیشنهادی فعالیت کارکنان وظیفه مامور" مشخص خواهد شد و در صورت هرگونه تغییر در این رابطه شرکت موظف است به طور رسمی به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور اطلاع رسانی نماید. کارکنان وظیفه مامور را در موضوع فعالیت مشخص شده برای وی به خدمت گیرد (استفاده فرد در خارج از این موضوع ممنوع می‌باشد).
 
76- شرکت در طول خدمت فرد چه مستنداتی را باید به معاونت علمی و فناوری ارسال نماید؟ 
پاسخ: شرکت موظف هر 3 ماه گزارشی از شرح فعالیت و حضور فرد (به همراه میزان مرخصی استحقاقی و استعلاجی) به همراه مستندات پرداختی به فرد در شرکت را به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ارسال نماید.
 
77- میزان مرخصی استحقاقی و استعلاجی فرد بر چه اساسی تعیین می شود؟ 
پاسخ: شرکت موظف است با توجه به مقررات و بخشنامه های ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، مرخصی استعلاجی و استحقاقی کارکنان وظیفه مامور را ارائه نماید.
 
78- آیا مشمولان می‌توانند در دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟
پاسخ: خیر، کارکنان وظیفه در صورتی که در مقاطع تحصیلی بالاتر قبول شوند، مشروط بر این که از زمان فراغت از تحصیل در مقطع قبلی بیش از یکسال نگذشته باشد ادامه تحصیل آنان با معرفی ارائه نامه از سازمان وظیفه عمومی و معرفی از سوی معاونت علمی وفناوری به سازمان مامور کننده و اعلام ترخیص به سازمان وظیفه عمومی بلامانع خواهد بود.
 
79- آیا دوره آموزشی جزو زمان قرارداد است؟
پاسخ: در طرح پروژه جایگزین خدمت، دوره آموزشی جزو زمان قرار داد محسوب نمیشود به عنوان مثال چنان چه زمان انجام پروژه طبق پروپوزال مصوب 14 ماه باشد، سرباز فناور پس از گذراندن دوره آموزشی و یا حین آن باید 14 ماه بر روی پروژه مذکور زمان صرف نماید ولی در طرح امریه که مدت آن 24 ماه است، 2 ماه از آن برای دوره آموزشی در نظر گرفته می‌شود.
 
80- در دوره آموزشی حقوق و بیمه بر عهده کیست؟
پاسخ: در این دوره سرباز فناور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح است و کلیه مباحث حقوق و بیمه وی بر عهده آن سازمان خواهد بود.
 
81- در چه صورتی امکان خروج از کشور برای سرباز فناور وجود دارد؟
پاسخ: برای سربازان موضوع امریه این امکان وجود ندارد ولی برای سربازان موضوع پروژه جایگزین خدمت، تنها در صورتی که خروج از کشور در راستای پیشبرد اهداف پروژه باشد میسر خواهد بود
 
ب-3) زمان و نحوه ارائه درخواست 
 
82- متقاضیان در چه بازه هاي زمانی می‌توانند درخواست خود را براي بهره‌مندي از تسهیلات امریه در شرکت در سامانه سینا ارسال کنند؟
پاسخ: ارسال درخواست حداقل 3 ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسال درخواست اعزام، تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز لازم را طی نماید تا در صورت تایید فرد و شرکت، فرد از طریق معاونت به ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان نیروی امریه معرفی گردد.)
لازم به ذکر است پس از تایید اولیه توسط مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فرد باید با مراجعه  به پلیس +10، برگه اعزام خود را دریافت نموده و حداقل 45 روز پیش از تاریخ اعزام مندرج در برگه اعزام، برگه اعزام خود را از طریق سامانه به مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان تحویل دهد. 
پیشنهاد می شود فرد بهتر است در ده روز ابتدایی ماه های زوج (برج2 ،4، 6، 8، 10 و 12)  برای دریافت برگه اعزام از پلیس+10 اقدام نماید تا در زمان تحویل برگ اعزام (45 روز پیش از اعزام) با مشکل مواجه نگردد.
 
83- نحوه ارائه درخواست برای انجام امریه در شرکت دانش بنیان خود چگونه است؟
پاسخ: فرد لازم است ابتدا در سامانه سینا اطلاعات خود را تکمیل نماید و بعد از احراز شرایط و کسب امتیاز، اطلاعات تکمیلی خود را از طریق سامانه سرباز فناور تکمیل نماید.
 
84- شرکتهای متقاضی جذب امریه نخبگان فناور باید چه شرایطی را داشته باشند؟
پاسخ: شرکت باید حداقل فروش 100 میلیون تومان در اظهارنامه مالیاتی خود داشته باشد.
 
85- آیا افراد دارای غیبت در برگ اعزام خود می توانند برای امریه در شرکت اقدام نمایند؟
پاسخ: خیر- فرد مشمول به هیچ عنوان نباید در برگ اعزام خود غیبت داشته باشد.
 
86- افراد متقاضی امریه برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه سرباز فناور باید چه مدارکی را تکمیل نمایند؟
پاسخ: فرد بعد از احراز شرایط لازم برای تکمیل اطلاعات خود لازم است مدارک زیر را به کارگزار معاونت علمی و فناوری تحویل دهد:
فرم قرارداد شرکت در سربرگ شرکت در سه نسخه در سربرگ شرکت
کاربرگ شرح فعالیت پیشنهادی
فرم تعهدنامه سرباز امریه در سربرگ شرکت
نامه برگ سبز (برگه آماده بخدمت مشمولان خدمت وظیفه عمومی)
دو فقره چک‌ با مبالغ و زمان مشخص در وجه کارگزار (مبلغ و زمان در فرم قرارداد آورده شده است)
 
87- چه فردی از شرکت باید مستندات مورد نیاز را تایید نماید؟
پاسخ: تعهد نامه، قرارداد و همچنین چک های تضمین را باید مدیر عامل شرکت، مطابق آخرین آگهی تغییرات در سایت روزنامه رسمی امضا نماید. به علاوه مهم  است که چنانچه حساب چک تصمین چند امضائه باشد، بایستی همه افراد بیان شده در رونامه رسمی آن را امضا کنند
توصیه میشود که پیش از دریافت امضای مدارک از مدیران شرکت، پیش نویس آنها را ارسال کنید و چنانچه همه موارد مورد تایید کارگزار بود، اقدام به دریافت امضاها کنید.
در شرکت های بزرگ ممکن است پروژه/ امریه شما زیر نظر یک واحد از سازمان انجام پذیرد، در این صورت امضای مدیر بالادستی آن واحد میتواند پروپوزال شما را امضا و تایید نماید.
 
88- چک های ارائه شده به چه منظور می باشد؟
پاسخ: شرکت با توجه به تعهدات خود ملزم به پرداخت هزینه آموزشی، هزینه نظارت و هزینه مربوط به بیمه فرد و همچنین حقوق و مزایا می باشد. از این رو شرکت موظف است به صورت دو چک با تاریخ های مشخص مبالغ هزینه آموزشی و هزینه نظارت را در یک چک و هزینه مربوط به بیمه را با توجه جداول بیمه فرد و به صورت یکجا در چک دوم بر مبنای قرارداد به کارگزار تحویل نماید.
89- تاریخ چک های ارائه شده چگونه تنظیم شوند؟
پاسخ: یکی از چک‌ها باید به تاریخ روز و چک دیگر به تاریخ شش ماه بعد تنظیم شود.
 
90- آیا امکان واریز به صورت نقدی برای هزینه های موجود در قرارداد وجود دارد؟
 
پاسخ: بله، در صورتی که شرکت مایل به واریز نقدی هزینه ها باشد می تواند از طریق هماهنگی با کارگزار مبالغ را از حساب شرکت به طور مستقیم به کارگزار واریز نماید. 
 
91- چه هزینه هایی برعهده مشمولان متقاضی دریافت تسهیلات است؟
پاسخ: هیچ هزینه ای برعهده شخص متقاضی نیست و هزینه ها همگی بر عهده شرکت استفاده کننده از وی خواهد بود.
 
92- چه زمانی به پلیس+10 جهت انجام مراحل دریافت برگ سبز و برگ اعزام مراجعه کنیم؟
پاسخ: با توجه به اهمیت این موضوع بهتر است پیش از مراجعه به پلیس+10 امور مربوط به نخبگی انجام شده باشد و برای دریافت تسهیلات امریه از 3 ماه پیش از اعزام، فرد باید در سامانه سرباز فناور (social.tinet.ir) ثبت نام و مراحل را طی نماید و با معاونت علمی و فناوری تعاملات لازم را انجام دهد.
 
93- چک های ارائه شده را چه کسی باید امضا کند؟
پاسخ: چک های ارائه شده توسط شرکت تهیه و امضا میشود (شرکتی که فرد میخواهد در آن پروژه انجام دهد یا در آنجا امریه شود) و زمان نقد شدن آن با توجه به تاریخ مندرج در چک خواهد بود.
 
94- امریه های معاونت علمی زیر نظر کدام سازمان محسوب میشوند؟
پاسخ: همه افراد موضوع امریه در شرکت های دانش بنیان، زیر نظر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) محسوب میشوند و باید در برگ اعزام آنها نام این سازمان نوشته شده باشد، در غیر این صورت فرایند تخصیص آنها دچار مشکل شده است.
 
95- گزارش های پیشرفت چند وقت یکبار باید ارسال شود و چه مواردی باید گزارش شود؟
پاسخ: چه در بحث امریه و چه در بحث پروژه جایگزین، باید هر سه ماه یکبار نسخه گزارش مورد تایید مدیران شرکت (امضا شده pdf) و نسخه متنی (doc) از طریق سامانه سرباز فناور به کارگزار ارسال شود.
اولین گزارش پیشرفت باید یک ماه پس از تاریخ شروع به کار ارسال شود تا شرکت و سرباز فناور با فرایند آشنا شوند (یک ماه پس از دوره آموزشی). علاوه بر گزارش پیشرفت کار باید اسناد مالی مورد تایید شرکت در خصوص حقوق واریزی فرد و همچنین حق بیمه های وی (بیمه درمانی و بیمه بزنشستگی هر یک جداگانه) نیز ارسال شود
در مورد سربازان موضوع امریه، علاوه بر موارد فوق، باید ریز ساعت کاری، مرخصی ها و ماموریت ها نیز ارسال شود.
 
ب-4) حقوق و مزایا و بیمه 
96- حقوق و مزایای فرد در طول زمان خدمت در شرکت به چه نحوی پرداخت خواهد شد؟ 
پاسخ: شرکت موظف است حقوق و مزایا و بیمه خدمات درمانی و تکمیلی کارکنان وظیفه مامور را مطابق مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلح پرداخت نماید و گزارشی از پرداختهای خود را به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ارسال کند. 
 
97- در دوره آموزشی حقوق و بیمه بر عهده کیست؟
پاسخ: در این دوره سرباز فناور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح است و کلیه مباحث حقوق و بیمه وی بر عهده آن سازمان خواهد بود. لازم به توضیح است که فرد بعد از اعزام به آموزشی توسط شرکت ترک کار ثبت خواهد شد و از آن پس به عنوان سرباز معاونت علمی و فناوری مامور به شرکت فعالیت خود را ادامه می دهد.
 
98- شرکت چه مبالغی را باید برای جذب کارکنان وظیفه مامور (امریه) پرداخت نماید؟ 
پاسخ: شرکت موظف به پرداخت هزینه های زیر خواهد بود:
1- حقوق و مزایا فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح
2- بیمه پایه و تکمیلی فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح
3- بیمه بازنشستگی فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح
4- هزینه آموزشی فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح
5- هزینه نظارت بر اجرا بر مبنای اعلام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
به اینصورت که هزینه آموزشی و نظارت (حدود 5 میلیون تومان) به صورت یک چک و هزینه بیمه به صورت چک دیگر در ابتدای اجرای فرآیند و حقوق و مزایافرد به صورت ماهانه به حساب فرد  واریز خواهد شد.
 
99- فیش های واریزی مربوط به حقوق و بیمه که در گزارش های پیشرفت باید ارسال شود باید چه شرایطی داشته باشد؟
پاسخ: فیش (رسید) حقوق دریافت شده باید دقیقا برابر جداول حقوق اعلام شده باشد و چنانچه از نظر شرکت سرباز فناور فردی با ارزش تلقی میشود که شایستگی دریافت حقوق بیشتر را دارد، بایستی به صورت توافق فی مابین با شخص سرباز فناور مابه التفاوت حقوق را به وی پرداخت نماید.
 
100- میزان حقوق دریافتی در دوره آموزشی چه میزان است؟
پاسخ: با توجه به آنکه در دوره آموزشی سرباز فناور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرد، حقوق وی بر اساس ملاک های آن سازمان تعیین میشود.
 
ج) پاسخگویی به ابهامات
101- درصورت وجود ابهام در استفاده از این تسهیلات به چه نحوي می‌توان آن را برطرف کرد؟
پاسخ: چنانچه متقاضی پرسشی دربارة استفاده از تسهیلات داشته باشد، می تواند از طریق شماره تماس 02183534 موضوع را با مرکز مشاوره دانش بنیان مطرح نماید و یا از طریق پایگاه اطلاعات و پرسش اطلاعاتی به نشانی: (http://crm.daneshbonyan.ir) سوالات خود را ارسال کند. 

 

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها