نمایش محتوای منو نمایش محتوای صفحه

صفحه اصلی > قوانین > فایل مستندات و آیین نامه‌ها 

فایل مستندات قانونی و آیین نامه های مربوط به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان
   دانلود : 960218_daneshbonyan.pdf           حجم فایل 15871 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

خدمات آزمایشگاهی

تخفیف 50 درصدی خدمات آزمایشگاهی