صفحه اصلی > حمایتها و تسهیلات > حمایتهای ذیل قانون > بیمه های تامین اجتماعی > دستور اداری مرتبط با شرکت های دانش بنیان  

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در امور بیمه تأمین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان)، توافقاتی را در راستای بهره مندی شرکتهای دانش بنیان از ظرفیت های ذیل قانون تأمین اجتماعی و قانون رفع موانع تولید، با سازمان تأمین اجتماعی انجام داده است.

بر اساس توافق صورت گرفته، کلیه شرکت ها و موسسات دانش بنیان که نام آنها در سامانه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری درج شده باشد، می توانند از تسهیلات ذیل بخشنامه های 14.3 و 14.9 درآمد استفاده کنند. لذا در خصوص قراردادهای مرتبط با بخشنامه مذکور، نیازی به پرداخت حق بیمه قراردادها نبوده و تنها بازرسی از دفاتر قانونی صورت خواهد گرفت.

   دانلود : dastoor_edari.pdf           حجم فایل 421 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکتهای دانش بنیان

آزمایشگاه‌های خصوصی

استفاده آزمایشگاه‌های خصوصی از حمايتهاي قانون

خدمات آزمایشگاهی

تخفیف 50 درصدی خدمات آزمایشگاهی