بسمه تعالی

در ماده (6) و ماده (7) آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي مصوبه جلسه ٧٧٦ مورخ 18/12/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، امتیازهای مرتبط با شرکتهای دانش بنیان ذکر شده است.

متقاضیان استفاده از این امتیازها می توانند از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان مستقر در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور استعلام نمایند.

 

2.jpg

 

 

4.jpg

 

5.jpg

 

 

دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان

امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

 

تلفن تماس : 88602271

فاکس : 88623593

دبیرخانه: 83533333

   دانلود : ارتقای_مرتبه_اعضای_هیات_علمی-_950904.doc           حجم فایل 34 KB
   دانلود : MATN_opt(1).pdf           حجم فایل 1866 KB
   دانلود : آيين_نامه_ارتقاي_مرتبه_اعضاي_هيأت_علمي.pdf           حجم فایل 280 KB
   دانلود : آگهی_آیین_نامه_ارتقا.pdf           حجم فایل 307 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

خدمات آزمایشگاهی

تخفیف 50 درصدی خدمات آزمایشگاهی