شرکتهای دانش بنیان متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده (3) قانون لازم است در زمینه عملیات مالی و حسابداري خود وحدت رویه داشته باشد و طبق نظام نامه مالی مشخص نسبت به ثبت فعالیت­های مالی، عملیاتی و جاري خود اقدام نماید

 

شرکت موظف است نظام نامه مالی خود را با توجه به نمونه نظام نامه مالی موجود در وب سایت، تهیه نموده و تعهدنامه "دارا بودن نظام نامه مالی در شرکتها و موسسات دانش بنیان" را در زمان ارائه درخواست استفاده از معافیت مذکور در کارتابل خود در سامانه شرکتهای دانش بنیان بارگذاری نماید.). 

   دانلود : taahodname_nezam_name_mali_941101.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : taahodname_nezam_name_mali.pdf           حجم فایل 211 KB
   دانلود : nezam_nameh_94.pdf           حجم فایل 386 KB

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ 10 و 12 درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها