صفحه اصلی > قوانین > معافیت های مالیاتی > معافیت مالیاتی حقوق کارکنان فعال در شرکتهای مستقر در پارک 

معافیت مالیاتی بر حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری با توجه به سابقه اعمال این نوع معافیت مالیات حقوق و با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، هیأت وزیران موضوع را بررسی و نهایتا مصوبه ای مبنی بر معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان فعال در پارک های علم و فناوری را تصویب کرد.

   دانلود : karkonan.pdf           حجم فایل 265 KB