در ماده (6) و ماده (7) آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هيأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غيردولتی مصوبه جلسه ٧٧٦ مورخ 18/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، امتیازهای مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان ذکر شده است.

متقاضیان استفاده از این امتیازها می‌توانند درخواست خود را به همراه مستندات به دانشگاه یا پژوهشگاه ذیربط ارایه نمایند. 

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی، با امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تماس بگیرید.

تلفن تماس : 88602271

فاکس : 88623593

 

2.jpg

 

 

4.jpg

5.jpg

 

 

   دانلود : ارتقای_مرتبه_اعضای_هیات_علمی.doc           حجم فایل 35 KB
   دانلود : MATN_opt(1).pdf           حجم فایل 1866 KB
   دانلود : آيين_نامه_ارتقاي_مرتبه_اعضاي_هيأت_علمي.pdf           حجم فایل 280 KB
   دانلود : آگهی_آیین_نامه_ارتقا.pdf           حجم فایل 307 KB
access deny