شیوه نامه‌ حمایت از ارزشگذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام شرکت های دانش بنیان

     1. مقدمه

اقتصاد دانش بنیان را می توان نوعی از اقتصاد دانست که در آن تولید و بهره برداری از دانش، نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. آنچه در این چارچوب اهمیت پیدا می کند، تجاری سازی طرح ها و ایده های نوآورانه و دانش بنیان است و از آنجایی که تحقق اقتصاد دانش بنیان مستلزم شکل گیری زیست بومی است که در آن کلیه حقوق صاحبان ایده به طور دقیق محاسبه و ثبت گردد، توجه به ارزشگذاری فناوری و کسب و کارهای نوآورانه ، امری مهم و اجتناب ناپذیر می باشد. در همین راستا مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی، با هدف استاندارد نمودن فرآیندهای شناسایی، محاسبه ارزش و ثبت دارایی های کسب و کارهای دانش بنیان، اقدام به تدوین و اجرای این شیوه نامه نموده است.

 ثبت درخواست

 

     2. خدمات مشمول این شیوه‌نامه

در این شیوه نامه‌ ارزشگذاری فناوری یا دانش فنی و قیمت گذاری سهام شرکت های دانش بنیان مورد حمایت قرار می گیرد.

 

     3. مستندات مورد نیاز ارزشگذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام شرکت‌های دانش‌بنیان

مستنداتی که ارائه آن‌ها پیش نیاز آغاز فرایند ارزشگذاری هست، عبارتند از:

     - شرح خلاصه موضوع ارزشگذاری و انگیزه صاحبان شرکت از تعیین ارزش.

     - فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت و ویژگی‌های اختصاصی این دارایی‌ها؛ مانند میزان عینیت دارایی و سطح بلوغ آن بعلاوه مستنداتی که دارایی‌ها و ویژگی‌های آن را تایید می‌نماید.

     - صورتهای مالی شرکت؛ بهویژه ترازنامه آزمایشی شش ستونی (اعم از حسابرسی شده یا غیر آن).

     - برنامه کسب و کار شرکت (Business Plan)، مشتمل بر اطلاعات بازار و روندهای آتی کسب و کار

تبصره1- در صورتی که شرکت، صورت های مالی قابل اتکایی ندارد، این سند با راهنمایی تیم ارزشگذاری، توسط شرکت متقاضی تهیه می گردد.

تبصره2- در صورتیکه به دلیل پیچیدگی موضوع ارزشگذاری و شرایط بلوغ شرکت، برنامه کسب وکار قابل اتکایی وجود نداشته باشد، داده‌های مورد نیاز با هدایت تیم ارزشگذاری، توسط شرکت متقاضی تهیه می‌گردد.

 

     4. میزان حمایت

نوع خدمت

میزان حمایت

سقف حمایت

توضیحات

ارزشگذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام شرکت های دانش بنیان

70% از هزینه خدمت ارزشگذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام

200 میلیون ریال

 

این میزان حمایت برای شرکت هایی است که تمایلی برای ثبت ارزش تعیین شده در صورت های مالی شرکت ندارند

 

250 میلیون ریال

 

برای شرکت هایی که ارزش تعیین شده را در صورت های مالی ثبت می کنند.

 

میزان حمایت برای شرکت‌های دانش بنیان (با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال در آخرین سال مالی) 70% از مبلغ قرارداد(بدون در نظر گرفتن مالیات) تا سقف 200 میلیون ریال خواهد بود.

شرکت هایی که میزان ارزش تعیین شده در خصوص دارائی های نامشهود را در دفاتر رسمی شرکت ثبت می کنند، می توانند 70% هزینه ها تا سقف 250 میلیون ریال دریافت کنند.

شرکت های دانش بنیان با درآمد بیشتر از 100 میلیارد ریال می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات این خدمت را دریافت کنند.(لذا شرکت های با درآمد بیشتر از 100 میلیارد ریال مشمول دریافت تسهیلات نیستند)

 

     5. شرایط دریافت حمایت

برای استفاده از این حمایت، شرکت موظف است در مرحله اول و قبل از هر گونه اقدامی درخواست خود را به همراه مستندات لازم در سامانه bizservices.ir ثبت نماید.

بعد از اتمام خدمت، مستندات زیر بایستی در سامانه مذکور بارگذاری گردد: یک نسخه از گزارش قیمت گذاری یا ارزشگذاری نهایی تدوین شده یا خلاصه ای از آن، ارائه فاکتور رسمی و کلیه مستندات مالی، نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب (شماره حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه)

 

     6. اصول ارزشگذاری

     - شیوه ارزشگذاری بسته به شرایط موضوع ارزشگذاری توسط ارزشگذار تعیین میگردد.

     - ارزشگذاری براساس اصل بیطرفی انجام شده و حتی الامکان مستند به اسناد رسمی و قابل اتکای ارائه شده از سوی صاحبان دارایی و مراجع رسمی خواهد بود. در شرایطی که تنها ذینفع ارزش تعیین شده صاحبان دارایی یا طرفین خرید و فروش دارایی میباشند، مستندات و صورتجلساتی که به تایید طرفین و یا نماینده رسمیشان رسیده باشد، برای ارزشگذار قابل ارجاع و استناد میباشد.

     - خروجی ارزشگذاری پیش از اعلام رسمی به استحضار صاحبان دارایی رسیده و پس از آن در قالب گزارش رسمی ارائه میگردد.

     - مدت زمان ارزشگذاری براساس اندازه شرکت، میزان داده های آماده و قابل اتکا تعیین خواهد شد.

 

تبصره 2- قراردادهای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل قرادادهایی است که بصورت حقوقی بین شرکت دانش‌بنیان متقاضی و شرکت کارگزار منعقد گردد. همچنین ارائه فاکتور رسمی مورد تایید اداره مالیات (از سوی کارگزار در وجه شرکت متقاضی) جهت بهره‌مندی از حمایت الزامی است.

تبصره 3- در صورت عدم توافق شرکت با کارگزاران معرفی شده یا تمایل شرکت‌ها به همکاری با سایر کارگزاران و مجریان باید صلاحیت آنان پیش از عقد قرارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد.

تبصره 4- شرکت دانش‌بنیان علاوه بر نظارت بر محتوای گزارش، موظف است مستندات مورد نیاز ارزشگذاری را در اختیار کارگزار گذاشته و در جلساتی که به منظور شفاف سازی مسائل مختلف ارزشگذاری تشکیل میشود شرکت نماید و در جهت پیشبرد این خدمت همکاری‌های لازم با کارگزار را به عمل آورد. همچنین مستنداتی که در اختیار کارگزار قرار داده میشود، به صورت محرمانه بوده و انتشار آن به هر نحوی ممنوع می باشد.

تبصره 5- شرکت دانش‌بنیان موظف است نسبت به پیگیری درخواست ثبت‌شده و ارسال مستندات مربوطه در زمان مقرر اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این مساله، درخواست ثبت‌ شده در پرتال منقضی و بصورت خودکار مردود خواهد شد. این مدت زمان از ثبت درخواست تا تنظیم قرارداد با کارگزار، 1 ماه تعیین شده ‌است.

تبصره 6- مسئولیت های اجرای درست و موثر خدمت بر عهده شرکت‌های متقاضی می‌باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گزارش های دریافتی، وجه حمایتی را اختصاص خواهد داد و در قبال دعاوی احتمالی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با کارگزاران، هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها