بر اساس تفاهم انجام شده بین معاونت علمی و فناوری با سازمان ملی استاندارد، از این پس شرکتهای دانش بنیان علاوه بر اخذ گواهی های استاندارد مرسوم، می توانند برای محصولات دانش بنیان خود گواهی انطباق (تطبیق مشخصه­های عملکردی محصول بر اساس یک استاندارد ملی یا بین‌المللی) یا گواهی محصول (تطبیق مشخصه­‌های عملکردی اظهار شده با نتایج آزمون) دریافت نمایند. این گواهی‌ها در مرحله اول در استان تهران و توسط اداره کل استاندارد استان تهران صادر می‌شود و به زودی در سایر استان‌ها نیز قابل اجرا خواهد بود. اعتبار گواهی‌های صادره معادل با اعتبار پروانه استاندارد ملی می‌باشد. تمامی هزینه‌های مرتبط با صدور گواهی‌نامه به غیر از هزینه انجام آزمون، رایگان است.

بر این اساس شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای دریافت این دو نوع گواهی برای محصولات دانش‌بنیان مورد تایید، درخواست خود را از طریق سامانه bizservices.ir ارسال کنند. توضیح بیشتر در مورد دو نوع گواهی در جدول 1 آورده شده است:

فهرست استانداردهای قابل پذیرش از سوی سازمان ملی استاندارد برای دریافت گواهی انطباق (COC) به شرح جدول 2 است:

پس از بررسی اولیه درخواست‌ها توسط معاونت علمی و فناوری و تایید ارتباط آن با محصولات دانش‌بنیان مورد تایید، پرونده شرکت برای بررسی مدارک و مستندات و بررسی نتایج آزمون‌­های مرتبط، در اختیار سازمان استاندارد استان تهران مربوطه قرار می‌گیرد.