معرفی بخشنامه 14.9 درآمد:

در پی تلاش های دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان داخلی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در تاریخ 1/2/1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مواد 39 و 40 این قانون به سازمان و قانون تأمین اجتماعی مرتبط است. بر اساس ماده 40 قانون مذکور، تبصره زیر در خصوص حق بیمه قراردادها به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی الحاق شده است:

تبصره- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات  تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

سازمان تأمین اجتماعی نیز در راستای ایجاد شفافیت در نحوه عمل به این تبصره قانونی، بخشنامه 9/14 را در تاریخ 28/10/1394 ابلاغ کرد.

طبق صراحت بند آخر بخشنامه 9/14، این بخشنامه از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (یعنی 20 اردیبهشت 1394)، قابل اثر و مبنای عمل در خصوص محاسبات و صدور مفاصاحساب برای قراردادهای مرتبط خواهد بود.

نکات کلیدی بخشنامه 9/14:

1-    کارگاه های مشمول مزایا در تبصره الحاقی ماده 38 قانون که موضوع بخشنامه 9/14 قرار گرفته است:

کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت (شرط مشترک تمامی این کارگاه ها ثابت و دائمی بودن آنهاست)

2-    تعریف مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه:

(بند 1-1: کارگاه ثابت) کارگاهی است که فعالیت دائمی داشته، متعلق به پیمانکار بوده و برای موضوع پیمان تأسیس نشده باشد. موضوع پیمان نیز به صورت ترکیبی از نیروی انسانی و وسایل مادی صورت گیرد.

3-    شرایط مورد نظر کارگاه از دید بخشنامه 9/14

دارای مجوز از مراجع ذیصلاح باشد. یعنی یا شرکت باشد یا کارفرما از نهادها و صنوف مرتبط مجوز فعالیت داشته باشد.

موضوع پیمان با استفاده از امکانات و افراد همان کارگاه انجام شود.

(طبق بند 3-2 بخشنامه) احراز انجام عملیات موضوع پیمان و نیز امکان اجرای کل عملیات پیمان در محل مورد نظر، بوسیله بازرسی و به تشخیص واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

4-    این بخشنامه جایگزین بند الف از بخش سوم بخشنامه 14 درآمد شده است.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها