معرفی بخشنامه 11.3 درآمد:

یکی از تعاملات مهم و جاری سازمان تأمین اجتماعی با شرکت های عضو، بخصوص در مبحث حق بیمه قراردادها (ذیل ماده 38 قانون تأمین اجتماعی)، بازرسی از دفاتر شرکت ها و بررسی چگونگی پرداخت های بیمه ای ایشان است.

با توجه به عدم وحدت رویه در این زمینه و برخی اعمال سلیقه ها هنگام بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان و نیز عدم آشنایی دقیق کارفرمایان حقیقی و حقوقی با رویه بازرسی از دفاتر توسط موسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات بسیاری بر سر راه کارفرمایان، همچنین بازرسان و حسابرسان جهت تفسیر درست از قوانین و موارد شمول و عدم شمول حق بیمه ایجاد می شد. لذا بخشنامه های 11، 1/11 و 2/11 صادر شد و در نهایت بخشنامه 3/11 ابهامات بخشنامه های قبلی را بر اساس تکالیف ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رفع کرد.

 توجه: نکات ذکر شده در این متن در توضیح و تشریح بندهای بخشنامه مرتبط بوده و برای دسترسی و ارجاع به متن اصلی بخشنامه، فایل آنها آن به ضمیمه در سطرهای قبلی درج شده است.

 نکات کلیدی بخشنامه 3/11:

1- (بر اساس تذکر درج شده ذیل بند الف بخش اول) در صورتی که شرکت یا کارفرما فاقد دفاتر قانونی بوده یا دفاتر قانونی ایشان نانویس باشد، انجام بازرسی از دفاتر منتفی است و نتیجه کار بازرسی بر اساس سایر مدارک موجود و دیگر اختیارات قانونی قابل انجام خواهد بود.

2- (بند ب بخش اول) به طور کلی سازمان تأمین اجتماعی از کلیه شرکت های عضو خود به صورت دوره ای بازدید به عمل خواهد آورد. اما اولویت ها و فوریت های مد نظر سازمان به شرح زیر خواهد بود:

 • قرارهای صادره از سوی هیئت های تشخیص مطالبات (یعنی بر اساس اعلام اعتراض کارفرما و ابهام در پرونده در مرحله تشخیص یا تجدید نظر، نیاز به بازرسی دفاتر از سوی هیئت مذکور اعلام شود).
 • موارد ارجاعی از جانب مدیرعامل، معاون فنی و درآمد یا اداره کل درآمد (موارد خاصی که خارج از روند جاری و در جهت شفاف شدن موضوع از ارکان بالاتر ارجاع می شود)
 • کارگاه های حائز شرایط صدور مفاصا حساب قرارداد بر اساس بازرسی (کارگاه هایی که مشمول برخی معافیت ها مانند معافیت های ذیل بخشنامه های 3/14 یا 9/14 بوده اند و فرم تعهد بازرسی از دفاتر پر کرده اند)
 • شرکت ها و موسسات در حال تسویه یا انحلال

3- (تذکر ذیل بند الف بخش دوم) در صورتی که اظهار نامه ای بیمه ای توسط کارفرما پر یا ارسال نشود، مانعی برای بازرسی از دفاتر قانونی ایجاد نخواهد کرد.

4- (مورد 3 از بخش دوم) در صورتی که تشخیص ماهیت فعالیت کارفرما و کارگاه مقاطعه کار (یعنی کار یا کارگاه به صورت مقطعی و موقت تشکیل شده است) با ابهام همراه باشد، در مرحله اول از استان و در مرحله بعد از اداره کل درآمد استعلام و ملاک عمل خواسته می شود.

5- (توجه ذیل بند ب بخش دوم) در صورتی که دفاتر کارفرمایی که فرم تعهد بازرسی از دفاتر را پر کرده باشد، به دلایل زیر قابل رسیدگی نباشد، شعبه مکلف به صدور گزارش غیرمحاسباتی و بر اساس اختیارات قانونی (ماده 41) خواهد بود.

 • نانویس بودن دفاتر قانونی
 • خودداری کارفرما از ارائه دفاتر
 • عدم رعایت اصول حسابداری، مخدوش بودن و غیر قابل استناد بودن دفاتر
 • خودداری از ارائه اسناد مکانیزه و نرم افزار حسابداری

6- (مورد 1 بند ب بخش سوم) مشخصات فاکتورها و صورتحساب های مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی (طبق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده) آمده است. بدیهی است در صورتی که فاکتور معتبر شناخته نشود از لیست غیر مشمول‌ها (مورد 2 بند ب بخش سوم) در بازرسی از دفاتر خارج شده و حق بیمه قرارداد برای آن منظور خواهد شد.

7- (مورد 1 بخش چهارم) کلیه پرداخت های پرسنل به استثنای موارد زیر مشمول کسر حق بیمه خواهند بود:

 • باز خرید ایام مرخصی (در حدود مقرر در ماده 64 قانون کار)
 • هزینه سفر و فوق العاده مأموریت (به شر ط ارائه مدارک مثبته)
 • کمک هزینه عائله مندی حق اولاد (حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 86 قانون)
 • حق همسر به کارکنان
 • عیدی قانون کار و پاداش نهضت سواد آموزی
 • کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری
 • حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
 • خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
 • شاغلین تحت پوشش سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی دولتی

8- (مورد 3 بخش چهارم) در صورتی که قرارداد به صورت فردی و به تنهایی اجرا شود مشمول حق بیمه قراردادها نخواهد بود (مورد 4 بخش چهارم). اما در صورتی که این قرارداد به شکلی تنظیم شود که مجری حقوق بگیر و مستخدم کارفرما درآید (تبعیت دستوری و اقتصادی)، مشمول کسر حق بیمه پرسنلی خواهد شد.

 • در صورتی که در تشخیص این زمینه ابهام ایجاد شود، فرض بر ایجاد قرارداد کار (یعنی همان تبعیت دستوری و اقتصادی) خواهد بود و برای اثبات خلاف آن باید مدارک معتبر ارائه داد.

9- (مورد 5 بخش پنجم) در صورتی که کارفرما در مهلت مقرر قانونی (یک ماه) به بدهی‌های ناشی از بازرسی اعتراض داشته باشد، پرونده خارج از نوبت در هیئت‌های تشخیص مطالبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

10- (مورد 2 بخش ششم) معافیت‌های موضوع بخشنامه 8/14 همچنان برقرار و مبنا خواهد بود.

11-  (مورد 4 بخش ششم) بازرسی از دفاتر کارگاه‌هایی که مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، منوط به مجوز اداره کل درآمد است.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها