به منظور آشنایی سازمان ها و صنایع با توان داخل و معرفی محصولات باکیفیت دانش‌بنیان، نشست های بهره برداری از توان داخل با همکاری صنایع و دستگاه های متقاضی برگزار می شود. شرکت های دانش بنیان می توانند جهت اطلاع از این رویدادها و حضور در آنها به تارنمای اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری و کارگزاران مربوطه مراجعه نمایند.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها