با توجه به نزدیکی موعد تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی مالیات مستقیم، مصادیق مشمول معافیت مالیاتی شرکت دانش‌بنیان نوپا و تولیدی (نوع 1) که تا قبل از 29/12/1396 به تایید رسیده‌اند، مشخص گردیده است. از این رو شرکت‌‌های دانش‌بنیان نوپا و تولیدی (نوع 1) می‌توانند با توجه به توضیحات آورده شده در فایل «راهنما» مصادیق مشمول معافیت مالیاتی کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود را مشاهده نموده و تا پایان تیرماه 1396 اظهارنامه خود را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
لازم به توضیح است این مصادیق بر اساس اطلاعات آخرین ارزیابی‌هایی که از شرکت‌ها صورت گرفته، تهیه شده است و در صورت وجود مغایرت با مستندات مالی سال 96، شرکت‌ها می‌توانند آن ایرادات را (مطابق توضیحات فایل مذکور) به منظور اصلاح اطلاع‌رسانی نمایند.

فایل ها

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها