بر اساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های دولتی مجاز نیستند کالاهایی که سازندگان داخلی تولید کرده اند را از خارج کشور خریداری نمایند.

فهرست مصوب هیات وزیران و تصویبنامه‌های تکمیلی آن را می‌توانید از لینک زیر مشاهده و دانلود نمایید.

تصويبنامه ممنوعيت خريد كالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

قوانین مرتبط با حمایت از ساخت داخل

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها