به اطلاع عموم شرکت‌های متقاضی استفاده از حمایتهای توامند سازی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌رساند، مراکز استانی مجاز که از مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا تاييد شدند، به شرح زیر می‌باشند:

 

تذکرات لازم:

1. بر اساس ارزيابي و نیاز سنجی های انجام شده توسط مرکز، ممکن است برخي افراد و مراکز به جدول فوق اضافه يا کم شوند.

2. جهت ثبت نام و بهرمندی از خدمات توانمند سازی از طریق سامانه www.bizservices.ir اقدام نمایید.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها