تسهیلات مالی ویژه برای صادرات شرکتهای دانش بنیان

امکان بهره مندی شرکتهای دانش بنیان از تسهیلات بسته ویژه حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفائی فراهم گردید.

تسهیلات مالی ویژه برای صادرات شرکتهای دانش­ بنیان

امکان بهره مندی شرکتهای دانش بنیان از تسهیلات بسته ویژه حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفائی فراهم گردید.

معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری از امکان بهره مندی شرکتهای دانش بنیان از تسهیلات مالی در حوزه توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان خبر داد.

مهندس بیرنگ گفت: با توجه به تصویب بسته حمایتی صادرات کالا و خدمات دانش بنیان در هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، کلیه شرکتهای دانش بنیان می توانند علاوه بر درخواستهای جاری خود، برای صادرات محصولات یا تبادل فناوری از تسهیلات این بسته شامل سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات حمایت از صادرات، تسهیلات توانمندساز، تسهیلات توسعه بازار صادراتی، ضمانت­نامه بانکی و تسهیلات حمایت از انتقال فناوری استفاده نمایند.

ایشان افزود: تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای شرکت‌های دانش­ بنیان صادرکننده کالا و خدمات، معادل 70 درصد ارزش صادرات محصول دانش­ بنیان در دوره مالی یک سال گذشته به ترتیب تا سقف 20و 50 میلیارد ريال می باشد.

مهندس بیرنگ گفت: به منظور تأمین مالی قراردادهای انتقال فناوری نیز تسهیلات تا سقف 20 میلیارد ريال با نرخ سود ترجیهی به متقاضیان اعطا می­گردد.

ایشان افزود: همچنین جهت توسعه بازار صادراتی و طراحی صنعتی مطابق با نیاز بازار و کمک به حل مسائل حقوقی بازارهای خاص خارجی و تقویت حضور نمایشگاهی و معرفی کالا در بازار هدف، تسهیلات توانمندساز بصورت وام قرض الحسنه پرداخت می شود.

شایان ذکر است کلیه شرکتهای متقاضی برای بهره مندی از تسهیلات موضوع این بسته می توانند از طریق ارائه درخواست کتبی به صندوق نوآوری و شکوفائی و با تکمیل کاربرگ مربوط به نشانی www.nsfund.ir/questionnaire اقدام نمایند.

کلمات کلیدی

تصاویر

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها