برنامه فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان

با حمایت مرکز شرکت و موسسات دانش‌بنیان

جزئیات طرح:

تسهیلات تا سقف 80 % قیمت محصول

نرخ موثر سود 16-18 درصد

دوره بازپرداخت اصل و سود حداکثر 12 ماهه (در بازه های 1 ماهه یا 3 ماهه)

وثایق صدور ضمانت نامه :چک، سفته و وثایق ملکی

 

این تسهیلات به صورت مستقیم به شرکت های دانش بنیان فروشنده واریز شده و خریدار اقساط آن را پرداخت می کند.

متقاضیان جهت ثبت محصول دانش بنیان و تقاضای خرید به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه نمایند.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها