لیست اعزامی شهریورماه 1399

افراد مورد تایید در این لیست به عنوان ماموران وظیفه اعزام شهریور ماه 1399 در شركت دانش بنیان تایید اولیه می باشند و لازم است تا تاریخ 13 خرداد ماه اطلاعات خود را در سامانه تینت (social.tinet.ir) تکمیل نمایند.


بدیهی است افراد مورد تایید در این لیست به عنوان تایید اولیه محسوب خواهند شد و عدم تكمیل و ارسال مدارك در موعد مشخص و یا عدم تایید پروپوزال (شرح فعالیت) و مدارک به منزله رد درخواست افراد خواهد بود.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها