شیوه نامه‌ حمایت از نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها

 

مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

زمستان-1397

 

 

مقدمه                               

ایجاد و توسعه بسترهای لازم برای اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف محوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علمی و فناوری ریاست جمهوری است که از طریق برنامه‌های مختلفی دنبال می‌شود. یکی از این برنامه‌ها حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های معتبر توسط شرکت‌های دانش بنیان است که جزو مهمترین ابزارهای جذب مشتری در سطح ملی و بین‌المللی از طریق تضمین کارایی، ایمنی و کیفیت محصولات می‌باشد. با توجه به اهمیت اثربخشی حمایت‌ها و کارآیی آن‌ها، شناسایی و اولویت بندی مجوزها و گواهینامه‌ها خصوصاً در موارد عدم آشنایی کامل شرکت‌ها با نیازهای موجود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد لذا بر همین اساس خدمت "نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها" طراحی گردیده که در این دستورالعمل نحوه ارائه و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آن تشریح شده است.

ثبت درخواست

میزان حمایت

خدمات موضوع این شیوه نامه برای کلیه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال است که برای فروش محصولات دارای تأییدیه خود، نیاز به استاندارد،مجوز یا گواهینامه‌ای داشته ولی شناخت دقیقی از تأییدیه مورد نیاز خود ندارند.

این خدمت به شرکت های دانش بنیان با درآمد بالاتر از 100 میلیارد ریال نیز به صورت آزاد و بدون تسهیلات ارائه می گردد.

میزان حمایت قابل ارائه به شرکت‌های متقاضی، 90% هزینه های تهیه گزارش نیازسنجی گواهینامه‌ها و تأییدیه‌ها تا سقف 10 میلیون ریال می باشد.

 

سرفصل‌های مربوط به گزارش نیازسنجی

 

رديف

عناوین سرفصل‌ها

1

معرفي شركت ،فعاليتها، نوع محصول،صنعت و تاييديه هاي فعلي شركت

2

معرفي مجوزها وگواهينامه هاي داخلي مرتبط

3

معرفي مجوزها وگواهينامه هاي بين المللي مرتبط

4

معرفي مراجعي كه هر تاييديه را تعريف كرده،پذيرفته و يا به آن استناد مي‌كنند

5

معيارهای (استانداردها و منابع) بررسي در هر نوع تاييديه

6

معرفي مراجع مجاز صادركننده هر تاييديه و نحوه اعتبارسنجي آنها

7

فرآيندکلی دريافت و استفاده از انواع تاييديه هاي موردنياز

8

معرفي تاييديه‌هاي موردنياز شركت باتوجه به بازارها و سياستهاي فعلی شرکت

9

اولويت بندي تاييديه هاي موردنياز همراه با ذكرعوامل و علل

 

تبصره1- هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت و غذای مشاوران (در صورت نیاز) مشمول حمایت‌های این شیوه نامه نبوده و مستقیماً توسط شرکت متقاضی تأمین می شود.

شرایط دریافت حمایت

شرکت‌های متقاضی می‌توانند به پنجره واحد ارائه خدمات تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس  bizservices.ir  مراجعه نموده و درخواست استفاده از خدمت نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها را تکمیل و ثبت نمایند.

پس از تکمیل درخواست و ارائه مستندات لازم در سامانه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریبررسی‌ها و هماهنگی‌های لازم را در خصوص احراز شرایط متقاضی برای دریافت خدمت مورد نظر به عمل خواهد آورد.

پس از بررسی‌های لازم و در صورت تأیید درخواست، کارگزاران مربوطه به شرکت معرفی و فرآیند ارائه خدمت آغاز خواهد شد.

 

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها