حمایت از ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز وزارت نفت

وزیر نفت در بخشنامه ای که در تاریخ 1397/05/21 ابلاغ شده است، خرید کالاها و تجهیزات خارجی (مطابق فهرستی که در پیوست آمده است) توسط شرکت های اصلی و تابعه و پیمانکاران طرف قرارداد آنها( به صورت مستقیم و غیر مستقیم)را ممنوع اعلام کرد.

فهرست این کالا ها را میتوانید در پیوست مشاهده نمایید.

فایل ها

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها