شیوه نامه حمایت از خدمات مالی و حسابداری

 

1- مقدمه

حمایت از انجام خدمات حسابداری در راستای توانمندسازی شرکت­‌ها در مسیر تجاری‌­سازی همواره مورد توجه نهادهای حمایتی بوده‌است. در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به شناخت نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان از بخشی از هزینه‌های مربوط به خدمات مالی و حسابداری شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌نماید.

 

ثبت درخواست

2-تعریف خدمات مالی و حسابداری

شیوه نامه حمایت از خدمات مالی و حسابداری شامل حمایت از انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری مربوط به یک سال مالی مشخص از قبیل تنظیم کلیه صورت‌های مالی، تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.

 

    3- مدل حمایتی

میزان حمایت برای انجام خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال به این شرح است:

سال مالی

میزان حمایت

سقف حمایت

اول

50%

50 میلیون ريال

دوم

40%

40 میلیون ريال

 

قابل ذکر است شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند براساس جدول بالا برای دو سال مالی از حمایت‌های این خدمت بهره‌مند شوند.(شرکت های دانش بنیان با درآمد بالاتر از 100 میلیارد ریال می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات از این خدمات استفاده کنند.)

همچنین درصورتی که شرکتی از حمایت‌های جدول فوق استفاده نماید و نیازمند تهیه و پیاده‌سازی نرم افزار حسابداری باشد، می تواند به صورت مجزا 50 % هزینه تهیه نرم افزار حسابداری مورد تایید تا ساقف 50 میلیون ریال را نیز دریافت کند.

 

4- شرایط دریافت حمایت

پس از اتمام و تکمیل پروژه، شرکت متقاضی کلیه مستندات مربوطه را از طریق سامانه bizservices.ir بارگذاری و پس از بررسی و تایید مدارک ارسالی، نسبت به پرداخت سهم حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در وجه شرکت متقاضی اقدام می‌نماید.

تبصره1- مستندات موردنیاز شامل موارد زیر است:

الف) حمایت ازخدمات حسابداری یک سال مالی مشخص:

1. قرارداد حسابداری منعقدشده 2. ارائه فاکتور رسمی و مستندات پرداختی 3. نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب)شماره‌حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه(

ب) حمایت از تهیه نرم‌افزار حسابداری

1. قرارداد تهیه و پیاده‌سازی نرم‌افزار حسابداری، 2. ارائه فاکتور رسمی و مستندات پرداختی 3. اسناد نرم‌افزار حسابداری خریداری‌شده(عنوان نرم‌افزار، سریال کد نرم‌افزار) 4. ارائه یک نمونه گزارش مالی به‌دست‌آمده از نرم‌افزار 5. نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب(شماره‌حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه)

تبصره 2- موضوع قرارداد انجام عملیات حسابداری حتما باید شامل سرفصل‌هایی ازجمله کنترل و رسیدگی به اسناد ثبت‌شده حسابداری، ثبت‌اسناد حسابداری، تحریر دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه و دفاع از آن، تنظیم اظهارنامه ارزش‌افزوده و گزارش خرید و فروش فصلی، تهیه صورت‌های مالی و قیمت تمام‌شده محصولات باشد.

تبصره 3-  قراردادهای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل قراردادهایی است که به‌صورت حقوقی بین شرکت دانش‌بنیان متقاضی و شرکت کارگزار منعقد گردد. همچنین ارائه فاکتور رسمی مورد تایید اداره مالیات جهت بهره‌مندی از حمایت الزامی است. همچنین پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های کارگزار مالی و حسابداری عضویت انجمن حسابداران خبره را دارا باشند.

تبصره 4- در صورت تمایل شرکت متقاضی به همکاری با سایر کارگزاران و مجریان بایستی صلاحیت آنان پیش از عقد قرارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد.

تبصره 5- در صورت نیاز شرکت به استفاده از نرم‌افزار حسابداری بایستی قبل از تهیه و پیاده‌سازی، به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسد.

تبصره 6- مسئولیت‌های اجرای درست و موثر پروژه بر عهده شرکت‌های متقاضی می‌باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گزارشات دریافتی، وجه حمایتی را اختصاص خواهد داد و در قبال دعاوی احتمالی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با کارگزاران خدماتی، هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

تبصره 7- شرکت دانش‌بنیان موظف است نسبت به پیگیری درخواست ثبت‌شده و ارسال مستندات مربوطه در زمان مقرر اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این مساله، درخواست ثبت‌شده در سامانه منقضی و به‌صورت خودکار مردود خواهد شد. این مدت‌زمان از ثبت درخواست تا تنظیم قرارداد با مجری، 1 ماه تعیین‌شده است.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها