مهلت استفاده از طرح بیمه تکمیلی درمان بیمه ایران برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا اطلاع بعدی به اتمام رسیده است

تفاهم‌نامه همکاری مشترک

معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری و شرکت سهامی بیمه ایران

طی تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و بیمه ایران، این شرکت بسته بیمه‌ای جامعی برای ریسک‌های مترتب بر دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان،

محصولات دانش‌بنیان و مسئولیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و شبکه آزمایشگاه‌های فناوری‌های راهبردی در چهار حوزه زیر ارائه داده است:

            الف) بیمه‌های آتش سوزی

             ب) بیمه‌های مسئولیت (کارفرما، حرفه ای، مسئولیت کالا)

             ج) بیمه‌های اشخاص (درمان)

             د) بیمه‌های مهندسی (الکتریکال و مکانیکال)

با توجه به ارتباط وب سرویس برقرار شده با سامانه صدور بیمه ایران

کلیه شرکت ها می توانند از تاریخ 1398/8/1 برای خرید بیمه نامه مورد نظر خود

به صورت مستقیم به نمایندگی های بیمه ایران مراجعه کنند.

_______________________________________________________________________

لیست پیشنهادی نمایندگان بیمه ایران

 

_______________________________________________________________________

فیلم نشست آشنایی با تفاهم‌نامه ارائه بیمه‌های بازرگانی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

_______________________________________________________________________

تماس با مرکز مشاوره دانش‌بنیان:  02183534

______________________________________________________________________________

متن تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت سهامی بیمه ایران

نرخ های بیمه درمان تکمیلی (آبان 1398)

______________________________________________________________________________

آشنایی با انواع بیمه‌نامه‌های موضوع تفاهم‌نامه:

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت ناشی از تولید

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه آتش‌سوزی

بیمه درمان گروهی

بیمه شکست ماشین آلات 

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها