درصورتی که شرکت‌های متقاضی به نتیجه ارزیابی و عدم تایید محصولات معترض باشند، می‌توانند از طریق کارتابل خود در سامانه reg.daneshbonyan.ir فرم اعتراض را تکمیل و ارسال نمایند و نیازی به ارسال فرم اعتراض به صورت حضوری یا فکس نیست. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه تکمیل فرم به راهنمای ذیل مراجعه نمایید.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها