معافیت قراردادهای دانش بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادها

طی تفاهم صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان تأمین اجتماعی، در راستای تسهیل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان و بر اساس بخشنامه 14/12 درآمد، کلیه قراردادهای دانش‌بنیان که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برسند از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف خواهند بود.

لذا شرکت‌هایی که متقاضی استفاده از این معافیت هستند، با مراجعه به سامانه Reg.Daneshbonyan.ir می‌توانند درخواست خود را به همراه متن قرارداد و نامه اعلام پایان پروژه (درخواست مفاصاحساب توسط کارفرمای قرارداد)، در سامانه ارسال کنند.

پس از ارزیابی قرارداد و در صورت انطباق آن با فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت، نامه تأیید معافیت از ضرایب، توسط معاونت علمی و فناوری برای شعبه موردنظر در سازمان تأمین اجتماعی ارسال خواهد شد.

 

بخشنامه 14/12 سازمان تامین اجتماعی

در اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ٥‏‏/٨‏‏/٨٩، بهبود فضای کسب‌وکار و بهره‌مندی شرکت‌ها و مؤسسات مزبور از تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تداوم جلسات کارگروه مشترک فی‌مابین نمایندگان معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور و این سازمان در خصوص ضرورت تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بررسی مسائل و ابهامات مربوط به قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با واگذارندگان کار در اجرای ماده ٣٨ قانون تامین ‌اجتماعی و نحوه مطالبه حق بیمه قراردادهای مزبور، توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

١‏‏- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایت‌ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات برخوردار می‌باشند و در اجرای قانون یادشده با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه‌های دانش‌بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری قرارگرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، حقبیمه قراردادهای منعقده این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس لیست و بازرسی خواهد بود و شعب تابعه می‌بایست در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن نسبت به بررسی لیست‌های ارسالی طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده ٤٧ قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر)اقدام نمایند.

تبصره: قراردادهای معرفی‌شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش‌بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده و سایر قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده ٤١ قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.

٢‏- درصورتی‌که علیرغم صدور مفاصا حساب قراردادهای منعقده، شرکت یا مؤسسه کتمان اطلاعات و حقایق نموده و از ارائه دفاتر و یا در خصوص بررسی صحت‌وسقم لیست‌های ارسالی به هر دلیل خودداری نماید و یا دفاتر آن نانویس باشد، در این صورت حق بیمه قرارداد منعقده وفق مصوبه مورخ ٢٤‏/١‏/٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه ١٤ جدید محاسبه و مطالبه خواهد شد.

٣‏- با توجه به تصمیمات متخذه و با عنایت به تخصصی بودن موضوع قراردادهای منعقده مقرر گردیده، دریافت لیست و حق بیمه و همچنین قراردادهای مزبور در صورت درخواست کارفرما به‌صورت متمرکز صورت پذیرد، لذا با توجه به تفاهمات انجام‌گرفته با معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور، قراردادهای شرکت دانش‌بنیان در استان تهران در شعب ١٣ و ٢٧ تهران و در سایر استان‌ها در یک شعبه خاص متمرکز می‌گردد که در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات مزبور مبنی بر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و همچنین قراردادهای منعقده به‌صورت متمرکز ، تمرکز و لیست و پرداخت حق بیمه‌این‌گونه مؤسسات در شعب مزبور بلامانع خواهد بود.

٤‏- در جهت تسهیل در امور کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، معاونت امور بیمه‌ای ادارات کل استان مربوطه و شعب تابعه آن می‌بایست با هماهنگی معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی ارائه بسته‌های آموزشی و ... اقدام نمایند.

٥‏- با توجه به تداوم جلسات کارگروه مشترک فی‌مابین این سازمان و معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور، گزارش عملکرد هر یک از بندهای مزبور در جلسات ماهیانه در کارگروه مزبور بررسی خواهد شد.

٦‏- در جهت الکترونیکی نمودن ارسال اطلاعات قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، معاونت علمی و فنآوری رئیس‌جمهور و این سازمان مقرر نمودند زیرساخت‌های مربوط به ارسال اطلاعات مزبور و همچنین معرفی‌نامه هر قرارداد را در حداقل زمان ممکن طراحی، بطوریکه برخط بودن ارسال این‌گونه اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ صدور بخشنامه عملیاتی گردد.

_______________________________________________________________________________

ثبت نام و ارائه درخواست (Reg.daneshbonyan.ir)

نحوه تکمیل درخواست در سامانه

_______________________________________________________________________________

دانلود متن بخشنامه 14.12

راهنمای استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از معافیت حق بیمه قراردادها

متن تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان تامین اجتماعی

متن تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان تامین اجتماعی

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها